Aleje Zlínska

Na území Zlínského kraje je vyhlášeno 194 památných stromů a jejich skupin (celkem se jedná o 1 639 jedinců), z toho 153 jednotlivých stromů a 41 skupin. Počty zahrnují i památné stromy na území chráněných krajinných oblastí Bílé Karpaty a Beskydy. Největší obvod kmene (9 metrů) má torzo Ctiborova dubu u obce Střílky. Dalšími rekordmany jsou Kobzova lípa u Francovy lhoty a jilm v Hošticích (740 cm) a topol u Volenkova (690 cm).

Za poskytnutí informací děkujeme AOPK Zlín. Děkujeme také všem autorům fotografií za jejich poskytnutí.

 

Platanová alej v Bystřici pod Hostýnem

Alej_Bystrice_-_Milan_BarotAlej byla vysazena kolem říčky Bystřičky svobodným pánem Olivierem z Loudonu, na popud evangelického faráře Daniela Slobody. Od r. 1980 je vyhlášena jako skupina památných stromů. Alej byla vysazena v 19. století, stáří cca 160 let. Postupem času se počet platanů rozrůstá, dnes je jich 27. Semena stromů pochází z Itálie. Foto: Milan Barot

Více fotografií naleznete v galerii

 

Lipová alej v Komárně

Komarno_lipova_alejAlej podél silnice od mostu v Komárně směrem na Osíčko. Prastará lipová alej je jedním z významných symbolů obce. Lemuje okresní silnici při vjezdu do Komárna od Bystřice pod Hostýnem. V roce 1999 byla alej ošetřena. Foto: AOPK Zlín

 Hoštické jírovcové aleje, Hoštice u Litenčic

Hostice_jirovcova_alejJírovcové aleje podél cest od zámku v Hošticích k lesu a dvoru Svárov. Na zámek často dojížděla spisovatelka hraběnka Marie Dubská, provdaná Exner-Eschenbachová. Udává se, že její tvorbu významně ovlivnilo prostředí zámku, zámeckého parku a blízkého okolí s kaštanovými alejemi. Po r.1945 byly kaštanové aleje vyhlášeny jako státní přírodní památka. Foto: AOPK Zlín 

 

Lipová alej u hřiště, Kvasice

Lipova_alej_u_hriste_KvasiceAlej 55 stromů, starých okolo 100 let,  v parkové části s hrištěm a koupalištěm směrem na Tlumačov.  Foto: AOPK Zlín

 

 

 

Lipová alej na Světlé, Zdounky

alej_Svetla_ZdounkyAlej se táhne od dvora Světlá k lesu v délce asi 1000 m, jedná se o zbytek barokního ozelenění silnic. Foto: AOPK Zlín


 

 

Jasanová alej za statkem v Kvasicích

Jasanov_alej_za_statkem_Kvasice1Jasanová alej, tvořená 105 vzrostlými stromy ve stáří cca 150 let. Lemuje cestu kolem rybníků do obce. Foto: AOPK Zlín


 

 

Lipo-jírovcová alej k Novému dvoru, Kvasice

KvasiceAlej podél silnice z Kvasic k Novému dvoru. Tvoří ji celkem 137 stromů. Obvod kmene se pohybuje mezi 270 – 360 cm. Stáří je odhadováno mezi 100 a 150 lety. Foto: Roman Berdník, Kvasice

 

 

 

Purkyňova alej, Kroměříž

Alej se nachází podél objektu kasáren a proti budově Střediska sociálních služeb v ulici Purkyňově v Kroměříži.