Aleje Zlínska - dědictví naší krajiny

Nejkrásnější aleje Zlínska a jak zajistit jejich ochranu

Naše země je protkána tisíci kilometrů silnic, silniček a polních cest. Většinu z nich lemují stromořadí. Tak tomu bylo odnepaměti. Aleje jsou svědectvím promyšleného komponování krajiny s naplněním estetickým ambic tehdejších elit, ale i šetrného přístupu venkovského lidu k okolnímu prostředí.

Krajina bez alejí by byla jako obraz bez rámu. Na našem území se nachází 193 památných alejí, v nichž roste přibližně 15 600 stromů. Na území Zlínského kraje je vyhlášeno 194 památných stromů a jejich skupin (celkem se jedná o 1 639 jedinců), z toho 153 jednotlivých stromů a 41 skupin.

Banner-stika

Sledujte nás: