ANKETA: Jaká bude Praha?

Praha dnes připravuje nový územní plán, který by měl určit směr jejího vývoje a podobu města v příštích nejméně 20 letech. Paralelně s tím se ve zrychleném režimu změn jedná mimo veřejnou kontrolu o více než třech stovkách projektů, o které mají zájem developeři. Je to důsledek lobbingu spekulantů s pozemky a developerů a zároveň politické reprezentace, které chybí vize města a je ochotna vycházet vstříc soukromým komerčním zájmům.

Zajímají nás názory různých osobností veřejného života na to, jakým směrem se Praha ubírá a kam by se měla dostat.

Požádali jsme je o odpovědi na 5 otázek:

1/ Souhlasíte s podobou nového územního plánu Prahy?

2/ Souhlasíte s tím, aby developeři dostali výjimku až na tři sta projektů, které se schválí bez veřejné diskuse ve zrychleném režimu změn starého územního plánu?

3/ Rozhoduje vedení města o budoucnosti Prahy zodpovědně vůči našim potomkům?

4/ Kterou pražskou stavbu vzniklou po roce 1989 považujete za nejzdařilejší a proč?

5/ Jak by podle Vás měla Praha vypadat v roce 2020?

thumb_VladoMilunic thumb_ErazimKohak thumb_KarelMaier
Vlado Milunić Erazim Kohák Karel Maier
thumb_leoPavlat thumb_DavidCerny thumb_MedaMladkova
Leo Pavlát David Černý Meda Mládková
thumb_JosefStulc
Josef Štulc

A další odpovědi pro Vás připravujeme.