ARNIKA a 100 evropských organizací oslovují Václava Havla

8.2.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Ekologické sdružení ARNIKA se dnes jménem mezinárodní iniciativy "Pro Evropu bez jedů"(1) obrátilo na presidenta Václava Havla se žádostí, aby podepsal tento týden českým parlamentem schválený zákon o integrované prevenci znečištění(2). Lidé v ČR tak budou mít konečně právo na informace o toxických látkách vypouštěných do životního prostředí průmyslovými podniky srovnatelné s právem občanů USA, Kanady, Holandska, Švédska, Velké Británie či Mexika.
Organizace z celého světa žádají evropské politické špičky, aby zavedly ve svých státech právo na informace o toxických látkách a obecné principy účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí, které zahrnuje tzv. Aarhuská úmluva(3). Zároveň upozorňují na to, že Evropa je stále kontinentem velice znečištěným tak nebezpečnými látkami, jakými jsou dioxiny a polychlorované bifenyly. "Dokládají to mimo jiné vysoké hodnoty těchto látek naměřené v ostravském ovzduší či zamoření budov Spolany Neratovice. Proto jsme společně s dalšími evropskými nevládními organizacemi před dvěma měsíci sepsali v Praze prohlášení Pro Evropu bez jedů," říká vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů, RNDr. Jindřich Petrlík. "Jsme rádi, že právě v době, kdy se v České republice rozhoduje o zavedení práva na informace o toxických látkách a o ratifikaci důležitých mezinárodních konvencí na ochranu životního prostředí, můžeme oznámit připojení 100 organizací z celého světa k naší deklaraci. Plné právo veřejnosti na účast v rozhodování o životním prostředí je jedním z cílů sdružení ARNIKA" doplňuje předseda ARNIKY, Ing. Vlastimil Karlík. ARNICE nyní přicházejí vzkazy z celého světa, které vítají odsouhlasení integrovaného registru znečišťování v České republice například jako "dlouho očekávaný krok," jak píše ve svém vzkazu Michael Gregory ze Sierra Club a Arizona Toxics v USA, který pomáhal s první fází příprav registru pro Českou republiku v roce 1995. "Všichni, kdo se na tomto úspěchu podíleli, si zaslouží ocenění. Integrovaný registr znečišťování pomůže řešit mnoho problémů životního prostředí," píše v závěru svého dopisu M. Gregory.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu