Arnika a Lysin se odvolaly proti rozhodnutí o spalovně v Lysé nad Labem

18.12.2002 - LYSÁ NAD LABEM | Novinky
PRAHA/LYSÁ NAD LABEM - Sdružení Arnika a Lysin se odvolala proti vydanému plánu snižování emisí schválenému spalovně v Lysé nad Labem Krajským úřadem Středočeského kraje.

Odvolání adresované Ministerstvu životního prostředí ČR Arnika podala v sobotu 14. prosince. „Přestože spalovna v Lysé nebyla doposud schopna splnit emisní limit pro dioxiny, nepředpokládá REAN v předloženém plánu žádné dovybavení účinnějším filtrem k zachycování těchto vysoce nebezpečných látek. Emise dioxinů pod limit EU se nepodařilo snížit ani jiným českým spalovnám, kde byla využita stejná metoda snižování emisí dioxinů, akteré plán uvádí jako příklady. Proto krajský úřad předložený plán neměl schválit. Neprokazuje totiž schopnost REANu snížit ve spalovně v Lysé emise dioxinů na požadovanou úroveň,“ shrnuje základní výhrady Arniky RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů.

Arnika rozhodnutí kraje považuje za rozporuplné vzhledem k závěru Ministerstva životního prostředí ČR, že na dovybavení spalovny v Lysé by měl proběhnout proces hodnocení vlivů na životní prostředí.

Spalovna odpadů v Lysé nad Labem ukončila 31. května tohoto roku zkušební provoz a protože nebyla zkolaudována, musela její pec vyhasnout. Nyní získala souhlasná rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (zmíněný souhlas s plánem snižování emisí požadovaný zákonem o ovzduší a souhlas s provozem zařízení k nakládání s odpady podle zákona o odpadech) a České inspekce životního prostředí. Hrozí tedy, že by mohla v lednu obnovit svůj provoz. „Spalovna nemá prostory pro skladování nebezpečných odpadů a pod širým nebem je podle zákona skladovat nesmí. Proto by neměla kolaudaci získat a proto také kraj neměl vydat souhlas s provozem tohoto zařízení podle zákona o odpadech,“ míní Petrlík.

S provozem spalovny nesouhlasí také přes 1000 signatářů petice „Za ukončení provozu spalovny v Lysé nad Labem“ a několik okolních obcí. Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem rozhodlo o podání návrhu na konkurs na firmu REAN, která dluží městu 17,5 milionu Kč (včetně penále).

Sledujte nás: