Arnika chce, aby pro spalovnu v Chotíkově vydal úřad záporné stanovisko na závěr procesu EIA

23.1.2012 - PLZEŇ | Novinky
V současnosti probíhá již druhý proces posuzování vlivů spalovny komunálních odpadů, kterou plánuje v Chotíkově u Plzně vystavět Plzeňská teplárenská, a. s., na životní prostředí. „Proces se blíží ke konci, a proto žádáme, aby v jeho závěru bylo vydáno záporné stanovisko, i když je nám jasné, že Krajský úřad Plzeňského kraje je již rozhodnut vydat stanovisko kladné. Už tak ostatně učinil jednou, když dokonce napoprvé nechtěl, aby proběhl úplný proces EIA  (posuzování vlivů na životní prostředí)," řekl dnes RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Dnes končí možnost vyjádřit se k posudku a ve středu 25. ledna 2012 od 14:00 proběhne veřejné projednání v kulturním domě Chotíkov. „Načasování veřejného projednání na dobu, kdy jsou všichni v práci, napovídá tomu, že si krajský úřad účast veřejnosti na něm příliš nepřeje," komentovala načasování veřejné diskuse v procesu EIA Mgr. Zora Kasiková, tisková mluvčí Arniky.

„Předložená dokumentace ani posudek zpracovaný profesorem Vladimírem Lapčíkem z Vysoké školy báňské v Ostravě nedokázaly zdůvodnit proč se má v Chotíkově stavět spalovna a ne například dotřiďovací linka, kompostárna a recyklační zařízení. To považujeme za zásadní," doplnil Matěj Man, koordinátor petiční akce „Nespalujme, recyklujme!".

Arnika ve svém vyjádření, které dnes odeslala Krajskému úřadu v Plzni, kritizuje například zaměňování pojmů týkajících se nakládání s odpady a opominutí skutečnosti, že většinu odpadů lze vytřídit a recyklovat, jak je patrné z přehledu odpadů v dokumentaci (1). „Z textu posudku samotného je patrné, že jsou v něm zaměňovány ať už záměrně anebo z neznalosti základní termíny v oblasti nakládání s odpady. Například pod pojmem kompostování odpadů autor zná jen kompostování jeho nevytříděné složky v rámci procesu mechanicko-biologické úpravy odpadů (MBÚ). Přitom jsme jak my, tak někteří další účastníci procesu EIA, poukazovali na nedostatečnost kompostování bioodpadů vytříděných přímo v domácnostech. K podobné záměně dochází v pojetí materiálového zhodnocení odpadů, tedy například jejich recyklace a kompostování vytříděných bioodpadů. Pod ním opět autor posudku chápe MBÚ. Ta však vůbec nepředstavuje materiálové zhodnocení odpadů," uvádí Arnika ve svém vyjádření.

(1) Kopie části tabulky č. 9 z dokumentace s barevným vyznačením položek, které jsou z odpadů snadno vytříditelné a současně lze značnou část z nich také recyklovat.

Položka Složení
% hm. kt/rok

Bioodpad

35 33,25
Papír a lepenka 19 18,05
Plasty 12 11,40
Monočlánky NO 0 0,00
Sklo 7 6,65
Kovy 5 4,75
Textil, dřevo 6 5,70
Minerální odpad 12 11,40
Ostatní 4 3,80
Celkem 100 95,00


Vyádření Arniky zaslané Krajskému úřadu v Plzni:

pdfChotikov_posudek_EIA_pripominky_Arnika.pdf197.43 KB

Další informace:

Stránka Arniky věnovaná spalovně v Chotíkově

Stránka věnovaná nakládání s odpady

Petice Nespalujme, recyklujme!

  • Arnika: Toxické látky a odpady

Banner-stika

Sledujte nás: