ARNIKA chce oživit Labe

1.7.2002 - HRADEC KRÁLOVÉ | Tiskové zprávy
Idylické plovárny a hostince s koupališti, obsypané lidmi hledajícími v parném dni osvěžení v chladivých říčních vodách. Tak podle historických materiálů vypadaly břehy Labe do první poloviny 20. století. Jak to tehdy skutečně vypadalo a také o tom, jak se řeka od té doby změnila, výmluvně hovoří putovní výstava „Živé Labe“, kterou pořádá sdružení ARNIKA. Její součástí je I sedm informačních panelů o připravované soustavě chráněných území evropského významu Natura 2000. Ty pojednávají také o územích, které by mohly být do této soustavy v budoucnu zařazeny v oblasti kolem dolního toku řeky Labe v České republice.
ŽIVÉ LABE Projekt s tímto názvem si klade za cíl dosažení harmonického soužití lidí a přírody labské krajiny. Jeho součástí je ojedinělá akce s názvem 1. mezinárodní koupací den na Labi pod vedením sdružení ARNIKA a Deutsche Umwelthilfe. Jejím cílem je poukázat na fakt, že Labe už není špinavou stokou, ale že se ho za posledních 10 let podařilo vyčistit natolik, že je v něm opět možné koupání. První mezinárodní koupací den na Labi se koná 14. 7. 2002 ve 14:00 hodin, kdy by do řeky po celé délce jejího toku mělo vstoupit na 10.000 lidí. „ARNIKA doufá, že koupací den přispěje k znovuobnovení vztahu obyvatel polabských břehů s jejich řekou, že tento den bude počátkem každoročních Dnů koupání, že ožijí staré historické plovárny, vzniknou nové a tradice pestrého kulturního života na Labi bude obnovena,“ říká mluvčí ARNIKY Marek Jehlička. Doplňuje, že všichni, kteří se na projektu podílejí, chtějí docílit toho, aby dolní české Labe a Labe v Sasku bylo vyhlášeno jako Přírodní kulturní dědictví pod záštitou UNESCO. Tradici koupání obyvatelům kolem Labe připomenou historické snímky, z nichž některé jsou staré přes 90 let. Pocházejí z Děčína, Dvora králové, Hradce Králové, Kolína, Pardubic,Litoměřic, Ústí nad Labem a Poděbrad. Chybět samozřejmě nebudou ani snímky současné. NATURA 2000 Natura 2000 je soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit rostlinné a živočišné druhy a přírodní stanoviště významné z evropského hlediska. Povinnost vyhlásit tato území a zajistit jejich ochranu mají všechny členské země Evropské Unie, a k datu vstupu také kandidátské země včetně České republiky. Tato část výstavy se skládá ze sedmi panelů velikosti 100 x 75 cm s fotografiemi, které zobrazují především živočišné a rostlinné druhy a typy přírodních stanovišť, které mají být podle evropských směrnic chráněny.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu