Články

Arnika Děčín

Pobočka Arniky v Děčíně

Arnika Děčín je jednou ze zakládajících poboček Arniky. V současné době fungujeme jako regionální zástupce všech tří programů Arniky: Toxické látky a odpady, Ochrana přírody a Centrum pro podporu občanů. Vedle konzultací a řešení vybraných případů organizujeme semináře o využití právních i jiných nástrojů při ochraně životního prostředí, vydáváme letáky a další publikace, pořádáme výstavy a informační stánky. K našim ústředním tématům patří omezení nebezpečných toxických látek, zachování unikátního ekosystému Labe a prosazování šetrného rozvoje Děčína.

Můžete nás navštívit v Děčíně 1 na adrese: Hudečkova 1.

Naši kancelář naleznete v budově (1. patro, dveře č. 212), kde zároveň sídlí sdružení Slunečnice.

Konzultační hodiny pro veřejnost:
Úterý 9.00 - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 15.00

Po předchozí domluvě lze domluvit schůzku i mimo konzultační hodiny. Volejte na mobilní telefon 777 113 237.
Vedoucí pobočky: Kamil Repeš

Zde najdete informace o kamapani NE Děčínské protipovodňové zdi, kterou vedla Arnika v roce 2010 najdete na webové stránce "Proti povodním?".


Úspěchy pobočky

2001 – 2008
labe Díky intenzivní dlouholeté kampani s názvem Živé Labe , která je zaměřena na veřejnost, politiky, ale také betonářské lobbyisty, nevznikly na dolním Labi nové jezy. Neopodstatněný zásah do řeky by poškodil celý její ekosystém a vedl k ohrožení chráněných živočichů i rostlin. Na německé straně se navíc se stavbou jezů nepočítá.
2008  
logo_Nehrajme_si_s_pvc_original_barevn Výsledkem roční spolupráce Arniky s nemocnicí Sv. Alžběty v Lounech v rámci kampaně Nehrajme si s PVC byla výměna všech injekčních stříkaček a anesteziologických masek z PVC za bezpečnější alternativy. Po děčínském happeningu, který byl zaměřen na potraviny balené do PVC obalů, společnost Nestlé přislíbila nepoužívat tento škodlivý materiál pro balení svého výrobku.
2007  
hrabani Koncem léta 2007 Tým Bořena v Českém středohoří uspořádal  víkendový tábor Arniky. Účastníci tábora se mimo jiné věnovali údržbě jedné ze svěřených lokalit, kam Tým Bořena v letech 1984 – 1992 přestěhoval vzácné rostliny z předpolí Radovesické výsypky a zachránil je tak před záhubou. Kromě tradičního sekání trávy byly odklizeny i náletové dřeviny.
2006  
stromy-ilustracni5 Ve spolupráci s místní CHKO Labské pískovce se nám podařilo odvrátit vykácení více než tisícovky stromů. Takové kácení navrhovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci úprav zeleně podél silnice na Hřensko. Po intenzivním tlaku na investora bylo od tohoto masivního kácení podél silnice upuštěno. K zajištění bezpečnosti na silnici nakonec postačilo vykácet 328 stromů, které byly nebezpečné.
2005  
demo - cyklisticka petice 2004 -1 Arnika ve spolupráci se členy Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu shromáždila přes tisícovku podpisů pod petici, kterou předala starostovi města Děčína a městskému zastupitelstvu.
2003  
dsc_0017_1 Po několikaleté kampani a intenzivním tlaku i spolupráci s městem Děčín, schválilo zastupitelstvo v listopadu 2003 dokument s názvem Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín. Schválením dokumentu se město zavázalo, že každoročně vyčlení prostředky ve výši cca. 15 miliónů Kč, ze kterých bude financována realizace cyklostezek.
2002-2003  
zena-lod Rok po založení Arniky Děčín jsme se zapojili do největšího projektu v historii pobočky. Šlo o pomoc rodinám postiženým povodní v létě 2002. V koordinaci s děčínským Úřadem práce a Charitním sdružením Děčín jsme zapojili nezaměstnané do pomoci děčínským domácnostem. Tento projekt mnoha děčínským rodinám zajistil pomoc při likvidaci následků ničivého živlu.
2001-2002  
bezpecna cesta do skoly 1 V rámci projektu „Bezpečná cesta do školy“ se  nám podařilo zmapovat nebezpečná místa před děčínskými základními školami. Po jednáních s dopravními orgány, městem Děčín a ředitelem základní školy Na stráni podařilo vyřešit špatnou dopravní situaci, o což se škola snažila několik let. Dále jsme svými podněty přispěli i k částečnému zlepšení bezpečnosti žáků před dalšími školami.

Historie pobočky

Od roku 1991 do roku 2001 fungovala v Děčíně pobočka sdružení Děti Země, jedné z prvních českých nevládních organizací zaměřených na ochranu životního prostředí. Po ukončení činnosti byla založena dne 29. září 2001 Arnika Děčín. U jejího zrodu stála stejná skupina lidí, která fungovala ve sdružení Děti Země - Děčín. Od svého vzniku se děčínská pobočka zaměřovala na dvě základní témata: ochranu Labe a trvale udržitelnou dopravu.

Naše aktivity usilující o zlepšení dopravní situace v Děčíně jsme odstartovali už v roce 2001. V rámci projektu „Bezpečná cesta do školy“ se uskutečnila dotazníková anketa na základních školách, která zmapovala kritická místa před školami a při cestě dětí do škol. Výsledkem byly dopravním odborníkem vypracované návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí. Studii jsme předali městské radě a městskému zastupitelstvu.

V roce 2002jsme se stali koordinátory Prvního mezinárodního koupacího dne v České Republice. Akcí jsme chtěli poukázat na odvěkou spojitost řeky a člověka a připomenout i tradici koupání a ochranu vod. První mezinárodní koupací den na Labi byl společným mezinárodním projektem našeho sdružení a organizace Deutsche Umwelthilfe.

Ve stejném roce jsme uskutečnili rozsáhlou informační kampaň o výhodách vnitroměstské cyklistiky. Dali jsme podnět ke vzniku nového sdružení  „Děčínská koalice pro pěší a cyklistickou dopravu“, které se snaží prosazovat potřeby chodců a cyklistů v našem městě. Hlavním cílem projektu bylo zpracování "Studie hlavních cyklistických tras v Děčíně", kterou společně s námi vypracoval Ing. Arch Ivan Lejčar. Šlo o první krok k samotné realizaci sítě cyklistických stezek v Děčíně.

Slavnosti Labe se staly  pokračováním úspěšného Mezinárodního koupacího dne na Labi.  V roce 2003 jsme se stali koordinátory prvního ročníku Evropského dne koupání v řekách v sedmnácti českých městech. Hlavním koordinátorem byla Evropská říční síť se sídlem ve Francii. Posláním projektu bylo pomoci lidem najít živý vztah k řekám, u nichž žijí, oslavit zlepšující se čistotu vody a upozornit na problémy a příležitosti spojené s ochranou vod.

V rámci aktivit v kampani Živé Labe jsme  v tomtéž roce reprezentovali Českou republiku na Mezinárodní konferenci o protipovodňové ochraně. Na konferenci jsme vystoupili s příspěvkem o protipovodňové strategii České republiky, kde jsme mimo jiné kritizovali projekty plavebních úprav Labe. Konference se zúčastnilo celkem 230 zástupců politických stran, ministerstev, obcí, úřadů a nevládních organizací.

Pokračovali i naše aktivity v projektu Děčín – město pro lidi. Společně s Děčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravu jsme zrealizovali sbírku, která měla urychlit výstavbu dopravního hřiště v Děčíně. Sbírka probíhala v ulicích města a na několika základních a mateřských školách formou prodeje benefičních samolepek.

Během akcí ke Dni bez aut jsme roku 2004 zahájili petici požadující výstavbu cyklotras podle programu schváleného děčínským zastupitelstvem.

Pod hlavičkou kampaně „Budoucnost bez jedů“ jsme během roku 2005 uspořádali sérií informačních stánků a petičních akcí ve městech na severu Čech.  V Ústeckém kraji spolupracujeme na náhradě PVC s mateřskými centry, mateřskými školami. Již od roku 2007 pomáháme s náhradou PVC v nemocnici Sv. Alžběty v Lounech.

Během roku 2006 a 2007 naše pobočka koordinovala výstavu fotografií Chemické havárie: Neštěstí, o kterých průmysl nemluví rizika, kterým můžeme předejít v osmi městech České republiky.

V roce 2007 jsme v Děčíně uspořádali odborný seminář o správě vodních toků určený pro starosty měst a obcí. Ve stejném roce jsme se zúčastnili Mezinárodního labského fóra v Ústí nad Labem. Zde jsme veřejně deklarovali, že dalším vážným problémem, je nedostatek vody, které podle odborných studií bude v budoucnu nadále ubývat. Příčinou většiny těchto problémů je lidská činnost a nevhodné zásahy do struktury řeky a jejích ekosystémů.

V září 2007 jsme spolu s německou organizací BUND, uspořádali neobvyklou tiskovou konferenci na člunech z Děčína do Bad Schandau. Plavby se zúčastnili umělci, aktivisté, odborníci i politici z České republiky a z Německa. Během plavby účastníci diskutovali o záměrech německých i českých úřadů na Labi a o tom, jak asi bude Labe vypadat v příštích desetiletích.

V říjnu 2007 jsme před děčínskými obchody zahájili první vlnu dotazníkové akce, jejímž cílem bylo zjistit, podle čeho si zákazníci vybírají zboží a zda se vyhýbají potravinám baleným do PVC (polyvinylchloridu). Anketa probíhala ještě v Českých Budějovicích a Praze.

V rámci kampaně Nehrajme si s PVC jsme uspořádali výstavu o rizicích PVC ve zdravotnictví na zdravotních školách v Děčíně a Lounech.

Prostřednictvích poradenského centra jsme v rámci projektu „Jak se bránit přehradám a nevhodným regulacím řek“, pomáhali v roce 2007 představitelům a obyvatelům obcí, kteří  byli ohroženi plánovanou výstavbou dvou set přehrad. Lidé se n nás mohli obracet i v dalších případech nevhodného managementu vodních toků, který ohrožuje životní prostředí, krajinu či lidská sídla nebo je v rozporu s protipovodňovou ochranou.

Začátkem roku 2008 jsme v Děčíně, Praze a Českých Budějovicích spustili plakátovou a mediální kampaň v autobusech MHD zaměřenou na škodlivost PVC. Každý plakát s motivem kachničky odkazoval na jinou problematiku. První informoval spotřebitele, jak PVC pozná a jak se mu vyhnout, druhý upozorňoval na souvislost s lidským zdravím a  poslední na problémy s výrobou a likvidací PVC. K zakončení  plakátové kampaně jsme připravili happening „PVC do nákupního košíku nepatří“, při kterém naše dobrovolnice převlečená za PVC kachničku varovala zákazníky před nákupem potravin z tohoto problematického plastu. Poté jsme odstartovali druhé kolo dotazníkové ankety, abychom zjistili, jaký dopad měla kampaň na spotřebitele.

V současnosti se věnujeme především kampaním „Zachraňme stromy“ a „Nehrajme si s PVC“ Jsme koordinátory petice „Za náhradu PVC“ a asistenti programu Toxické látky a odpady. V budoucnu bychom chtěli věnovat více prostředků kampani „Děčín město pro lidi“ a snažit se prosazovat trvale udržitelné způsoby dopravy.

Banner-stika

Sledujte nás: