Často kladené otázky − Arnika

Čím se Arnika zabývá?

Arnika pracuje ve třech oblastech: toxické látky a odpady, ochrana přírody a podpora účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí.

Jak pracujete?

Arnika je celostátní organizací s několika místními pobočkami. Díky práci na místní úrovni můžeme lépe prosazovat kvalitnější zákony a další normy na celostátní, ale i na mezinárodní úrovni (vzhledem k členství v několika mezinárodních organizacích).

Děláte také něco praktického, nebo o ochraně životního prostředí jenom mluvíte?

Například v okolí Bíliny v rámci Týmu Bořena pečujeme o lokality s výskytem ohrožených rostlin. Jedná se o tzv. bílé stráně, na které jsme kdysi přestěhovali rostliny ohrožené zasypáním hlušinou z nedalekého hnědouhelného dolu. Tyto lokality každý rok kosíme a odstraňujeme z nich náletové dřeviny.
Od roku 2009 jsme bílými pruhy opatřili stovky stromů v alejích po celé ČR. Aleje jsou tak bezpečnější pro motoristy, kteří jimi projíždějí, a není důvod, aby někdo vznesl požadavek na jejich vykácení.

Kdo vás platí?

Arnika získává prostředky převážně z grantů tuzemských i zahraničních nadací, Evropské unie a přidružených států, z prostředků Ministerstva životního prostředí a krajských zdrojů. Důležitou část našich příjmů tvoří také příspěvky od pravidelných dárců, občanů z celé ČR. Přesné rozložení příjmů a výdajů najdete ve výročních zprávách.

Jak se mohu zapojit?

Arnika stále hledá dobrovolníky, kteří by nám pomohli realizovat naše kampaně a projekty. Nabízíme rozmanitou práci od odpočinkových činností, jako je kompletování poštovních zásilek, až po zodpovědnější práci, např. koordinace informačních stánků. Můžete nám také pomoci podpisem pod petici, případně když o našich peticích řeknete svým známým. Pokud nemáte čas se osobně zapojit, můžete nás podpořit finančně.

Jak mi můžete pomoci v konkrétních případech ohrožení životního prostředí?

Arnika provozuje poradnu, na kterou se můžete obrátit s dotazy na různé oblasti.

Co nabízíte běžné veřejnosti?

Pořádáme nejrůznější akce pro odbornou i laickou veřejnost. Zájemcům nabízíme publikace a informační letáky. Školy, knihovny a další veřejné instituce si u nás mohou zapůjčit edukativní výstavy a objednat další materiály.

Kolik má sdružení Arnika členů?

Členů a přispěvatelů je přes 1500, na každodenní činnosti Arniky se podílí cca 20 lidí.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu