Články

Arnika Jihlava

Lidé z kraje Vysočina se mohou obracet na naši jihlavskou pobočku od roku 2006. Kromě místních případů poškozování životního prostředí pracujeme na kampaních, které Arnika vede v celé republice. Věnujeme se omezování toxických látek a odpadů, kampani „Zdravotnictví bez PVC“ o ochraně stromů, kterým hrozí zbytečné kácení. Občanům, občanským sdružením i obcím poskytujeme v případech ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí bezplatné poradenství. Pořádáme také přednášky, semináře, informační stánky a jiné akce pro veřejnost.

Úřední hodiny poradny:

Vzhledem o omezené kapacitě podočky je osobní návštěva možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Děkujeme za pochopení.

Vedoucí pobočky:

Ing. Jana Vitnerová
telefon: +420 775 315 818 
e-mail: jihlava@arnika.org

Historie

Jihlavská pobočka vznikla v roce 2006 a v rámci kampaně „Budoucnost bez jedů“, se od jejího založení pokoušíme snížit zatížení regionu nebezpečnými látkami. Zaměřili jsme se především na dva největší problémy kraje – havarovanou skládku v Pozďátkách a podnik Kronospan, který se pravidelně umisťuje mezi deseti největšími producenty rakovinotvorných látek za celou ČR.

Jednou z aktivit, jimž se naše pobočka věnuje, je informování občanů o stavu životního prostředí na Vysočině. Na začátku roku 2007 jsme zveřejnili miniročenky životního prostředí pro Jihlavu, Třebíč a obec Slavíčky. Každoročně také vyhlašujeme největší znečišťovatele našeho kraje. K dalším pravidelným činnostem patří pořádání výstav. Během roku 2007 jsme občanům Jihlavy představili soubor fotografií „Chemické havárie“. Různé výstavy jsou každoročně součástí stánku Arniky na letním hudebním festivalu „Prázdniny v Telči“. Sledovali jsme i dění kolem skládky komunálních odpadů v obci Vyskytná. Pomohli jsme založit nové občanské sdružení Zvony 2007 a spolupracovali s jeho členy při zveřejňování informací o neuspokojivém stavu skládky a porušování podmínek jejího provozu.

Během roku 2008 jsme se přestěhovali do nových prostor. Naši pobočku nyní najdete v Jihlavě ve Škrétově ulici č. 5. Připomínkovali jsme záměr společnosti A.S.A. Dačice, která se rozhodla rozšířit skládku odpadu ve Vyskytné nad Jihlavou. Podpořili jsme aktivity programu „Toxické látky a odpady“ a uspořádali v Jihlavě informační stánek o Stockholmské úmluvě. Naše další akce se týkala ochrany stromů. Během Dne Země a Dne bez aut jsme pro předškolní a mladší školní děti připravili soutěž v poznávání druhů stromů a hru „Co nám dává živý strom“.

Úspěchy pobočky

2008

Během festivalu prázdniny v Telči jsme občanům nabídli promítaní zajímavého dokumentu Zdroj. Podařilo se nám také získat sedm set podpisů pro petici „Nehrajme si s PVC“, kterou podpořil i hejtman kraje Vysočina a několik umělců. Společně se sdružením Mezník jsme provedli inventarizaci staleté aleje, která lemuje silnici vedoucí přes Žižkovo pole na Přibyslav. Celkem jsme ohodnotili a změřili přes tři sta stromů, kterým hrozí vymýcení.

2007

Pomohli jsme zachovat pětikilometrovou alej u silnice z Třeště do Růžené a ještě několik zdravých samostatných stromů před zbytečným pokácením. Stát začal jednat o odkoupení havarované skládky nebezpečného odpadu v Pozďátkách a o její asanaci. Závod Kronospan instaloval na část svého provozu filtr, tím snížil výrazně emise jemného prachu a přestal zapáchat.

2006

Společně s jihlavskou veřejností jsme začali usilovat o snížení emisí z jihlavského závodu Kronospan do ovzduší. Upozornili jsme na to, že další provoz na skládce nebezpečného odpadu v Pozďátkách by výrazně poškodil životní prostředí v okolí. V průběhu cyklomaratónu „Přes tři vrchy Vysočiny“ nasbírala naše pobočka více než sto podpisů pod petici „Budoucnost bez jedů II“. Dalších téměř sedm set podpisů se povedlo získat při pořádání putovního stanu s výstavami Arniky, který navštívil Třebíč a Jihlavu.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí