Arnika: Likvidovat ve spalovně odpad ze starých zátěží není správným řešením

9.12.2009 - PARDUBICE/PRAHA | Novinky
Arnika ve svých připomínkách nesouhlasí se záměrem zprovoznit spalovnu v Pardubicích. „Spalovna rozhodně není vhodným řešením pro likvidaci zemin kontaminovaných chemickými látkami," řekl jednu za základních výhrad k záměru firmy AVE CR vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlik.

Arnika nesouhlasí se záměrem zprovoznit spalovnu v Pardubicích. „Spalovna nemá vyřešeno skladování nebezpečných odpadů a rozhodně není vhodným řešením pro likvidaci zemin kontaminovaných chemickými látkami," vyjádřil základní výhrady k záměru firmy AVE CR vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlik.  V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí Arnika proto zaslala Ministerstvu životního prostředí své nesouhlasné vyjádření. 

Připomínky Arniky se vztahují k posudku zpracovanému v rámci procesu EIA Ing. Josefem Tomáškem na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“. Arnika kritizuje zejména absenci řádného skladu nebezpečných odpadů a také úmysl likvidovat ve spalovně odpady s obsahem perzistentních organických látek (POPs), především pak polychlorovaných bifenylů (PCB). „Na to není spalovna konstruována, ale především je pro životní prostředí lepší tyto odpady čistit s pomocí technologií rozkládajících tyto látky, tedy takzvaných nespalovacích technologií,“ shrnul Petrlík.

„Pálit kontaminovanou zeminu obecně je z mnoha hledisek nesmysl a zbytečně nákladné řešení. Zeminy kontaminované ropnými látkami se lépe vyčistí biodegradací a odpady s POPs je lepší čistit chemickou cestou. Pokud by AVE CZ šlo skutečně o životní prostředí, volila by výstavbu takovýchto zařízení. V té souvislosti určitě není bez zajímavosti také fakt, že se AVE CZ jako člen konsorcia uchází o zakázku na čištění všech ekologických zátěží v České republice. Pokud by ji získalo, nejspíš by v Pardubicích končily odpady z mnoha lokalit v České republice,“ doplnil Petrlík.

Právě potřebou likvidovat odpady z čištění starých ekologických zátěží přitom opakovaně výstavbu spalovny odůvodňuje i management firmy AVE CZ. Naposledy tento argument zazněl z úst jednatele firmy AVE CZ Romana Mužíka v Pardubickém deníku 2. prosince 2009: „Pardubicko by se mělo zodpovědně postavit ke zneškodňování svých nebezpečných odpadů z výroby, která nyní na Pardubicku produkuje zhruba 60 tisíc tun odpadu. Z toho je přes 30 tisíc ročně spalitelných. Ale hlavně je také třeba tady mít zařízení na obrovské množství odpadů, které zde vznikly v minulosti.“ (Celý text zde.)

Celé vyjádření sdružení Arnika je ke stažení zde:
 ke stažení v pdf formátu (dokument Adobe PDF)Kompletní vyjádření Arniky k posudku

Banner-stika

Sledujte nás: