Arnika nabývá nové zkušenosti o předcházení vzniku odpadu na mezinárodním workshopu v Bruselu

6.11.2012 - Brusel, Belgie | Novinky
Arnika se v těchto dnech účastní Evropských odpadových dnů v Bruselu. Událost je organizována mezinárodní Asociací pro recyklaci a udržitelné využívání zdrojů (Association of cities and regions for recycling and sustainable resource management, ACR+), která na místě zajišťuje odborné semináře. Náplň přednášek se zaměřuje na různé strategie prevence vzniku odpadu. Rozhodně se ale nezůstává u teoretizování. Během workshopů a dílen na výměnu zkušenosti dochází ke konfrontaci teoretických možností s praxí, kterou nabyli zástupci evropských měst a regionů. Následující den programu bude věnován znovuvyužívání a recyklaci odpadu se speciálním zaměřením na kontext evropské odpadové legislativy a praktických zkušeností měst a regionů. Během setkání Asociace také dojde k představení nového člena ACR+, kterým se Arnika stala v červnu tohoto roku.

 Asociace sdružuje obce, města, regiony a nevládní organizace se společným cílem – zajistit udržitelné využívání zdrojů prostřednictvím principu „3R", neboli předcházením vzniku (Reduce), znovuvyužíváním (Reuse) a recyklací (Recycle) odpadu. 

Členství Arniky v Asociaci ACR+ umožňuje sdílení informací a zkušeností mezi Arnikou a odpadovými experty napříč Evropou. „Arnika si od členství v Asociaci slibuje nabytí nových praktických zkušeností a příkladů dobré praxe v nakládání s odpady," uvádí Jitka Straková z Arniky. Členové ACR+ zůstávají díky servisu Asociace v kontaktu s aktuálními událostmi a diskuzemi probíhajícími na evropské úrovni. Kruhy Asociace jsou otevřené nejen lokálním autoritám, nevládním organizacím, městům a regionům, ale také odborníkům na technickou stránku nakládání s odpadem nebo politikům, kteří se zasazují o implementaci nových pravidel šetřících zdroje a energii, optimalizujících a hledajících nejlepší dostupné technologie v nakládání s odpadem a posilujících uvědomění o environmentálních tématech mezi občany. Prostřednictvím zprostředkování studií, bulletinů, konferencí a seminářů zajišťuje ACR+ svým členům výměnu praktických informací a zkušeností, konfrontaci s aktuálními problémy a hledání řešení pro udržitelné nakládání s odpady nejen v Evropě.

Koncept „3R" dlouhodobě prosazuje nejen Arnika, ale i další česká lokální sdružení bojující proti stavbě spaloven. Tyto organizace se únoru tohoto roku spojili do koalice „Pro 3R". Spalování odpadu je způsobem, který likviduje cenné suroviny i energii v odpadu uložené. Spalováním navíc vzniká popílek, ve kterém jsou zkoncentrované těžké kovy a dioxiny. I na to upozorňuje Arnika ve své kampani „Nespaluj, recykluj!".

Banner-stika

Sledujte nás: