Arnika nezahálí a (nejen v květnu) svou činností slaví dva významné dny pro biodiverzitu

20.5.2021 - PRAHA | Články
Hlavaté vrby v EVL Poodří jsou biotopem ohroženého páchníka hnědého
FOTO: Petr Libosvár
Květen se jako již tradičně - díky Mezinárodnímu dni biodiverzity a Evropskému dni soustavy Natura 2000 - nese ve znamení ochrany druhové rozmanitosti, jíž se Arnika dlouhodobě věnuje u nás i ve světě. Nejinak je tomu i letos, kdy si důležitost péče o biologickou diverzitu a její zachování připomínáme například demonstrací za státní financování strádajících národních parků v Moldavsku, návštěvou námi přestěhovaných druhů rostlin na náhradních lokalitách na bílých stráních či obecně pokračováním dlouhodobých projektů na ochranu české i zahraniční přírody…

Mezinárodní den biodiverzity (22. května) letos probíhá pod heslem: „Jsme součástí řešení“. A pro Arniku to rozhodně platí. Od svého založení nejen oponujeme projektům, které biodiverzitu bezprostředně ohrožují, ať už jsou to výstavby vodních elektráren či kácení lesů a alejí, ale také pečujeme o ohrožené druhy rostlin v Českém středohoří nebo pomáháme zachránit brouka páchníka a další druhy žijící v dutinách stromů v Poodří.

Ještě o den dříve (21. května) má svůj svátek soustava Natura 2000, která je v zemích Evropské Unie jedním z hlavních nástrojů pro zachování právě biodiverzity. Také na jejím zavádění v České republice zanechala Arnika svou stopu. Byli jsme zakládajícími členy Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000, která svou účastí na jednáních České republiky s Evropskou komisí zásadně napomohla rozšíření Natury 2000 o více než 300 lokalit a zajištění odpovídající ochrany i pro konfliktní lokality Labský kaňon a Labské louky.  

Buďte součástí řešení pro přírodu s námi - sledujte nás na sociálních sítích, staňte se dobrovolníkem nebo podpořte naše činnosti finančním darem.


Projekt Ochrana páchníka hnědého v Evropsky významné lokalitě Poodří (č. LIFE 17 NAT/CZ/000463, celkový rozpočet 954 012 eur) je financován z programu LIFE Evropské unie a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Osmoderma logo

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu