Články

Arnika Praha

Arnika Praha slouží jako informační centrum. V naší holešovické kanceláři je k dispozici také knihovna s ekologickou tématikou (knihy, video, DVD, časopisy) a množství publikací a letáků, které jsme vydali. Organizujeme akce pro veřejnost a zajišťujeme distribuci našich vzdělávacích výstav.

Můžete nás navštívit v Holešovicích na adrese Dělnická 13, průjezdem do dvora, projít dvorem kam až to půjde, tam pár schůdků na nákladní rampu, hnědými dveřmi na schodiště, najdete nás ve druhém patře.

Pokud se chcete sejít s konkrétném ekoporadcem či zaměstnancem, domluvte si prosím schůzku předem. Jinak se s velkou pravděpodobností v naší kanceláři s kýženou osbou minete (:

Kontakt:
telefon kancelář: 774 406 825
e-mail: arnika@arnika.org

 

Historie činnosti pobočky

Pražská pobočka vznikla spolu s Arnikou na podzim roku 2001 jako její přirozené koordinační ale i společenské centrum. Vedle pořádání akcí pro veřejnost, poradenství a zajištění administrativního zázemí pro programy Arniky jsme se vždy zajímali o dění v našem okolí.

Jednou z prvních aktivit roku 2002 byla kampaň Šetrné papírování. Oslovili jsme velké množství úřadů, škol i soukromých firem a vyzvali je, aby používaly recyklovaný papír. V rámci Centra pro podporu občanů jsme se začali věnovat kauze „Pražského Manhattanu“ na Pankrácké pláni. Plánovaná výstavba několika mrakodrapů a nákupních center by vedla ke zhoršení dopravní situace. Arnika usiluje o to, aby dostavba byla provedena s ohledem na zdejší obyvatele a zlepšila se občanská vybavenost místa. V roce 2002 jsme také začali pořádat videoprojekce a besedy pro veřejnost. Velký úspěch mělo např. povídání Věry Malátkové věnované sovám, které dala podnět k vzniku projektu Sovy do škol.

V polovině roku 2003 předala Arnika spolu se zástupci obyvatel pankráckých sídlišť primátorovi Prahy petici, na které přes 800 občanů vyjádřilo nesouhlas s výstavbou mrakodrapů na Pankráci. Také jsme uspořádali happening před Ministerstvem zemědělství ČR nazvaný „Svačinka pro úředníky“, který upozorňoval na průmyslové znečištění našich řek a požadoval zavedení Integrovaného registru znečišťování. Pohoštěním bylo rybí maso, které se používá k zjišťování průmyslového znečištění vodních toků. Na konci roku Mikuláš z Arniky obdaroval pražský magistrát balíkem recyklovaného papíru. Kampaň Šetrné papírování pražská pobočka podpořila i akcí zaměřenou na letákovou reklamu. Naši aktivisté převlečení za sněhuláky z barevných letáků procházeli ulicemi Prahy a informovali kolemjdoucí o možnostech, jak se bránit nevyžádané reklamě.

I v roce 2004 Arnika Praha nabídla veřejnosti zajímavé přednášky týkající se ochrany přírody. Pozvání přijala například socioložka Hana Librová nebo fotografka a novinářka Lenka Kučerová. Naše pobočka také uspořádala výstavu „Papír jako surovina“ na pražském Andělu a další protestní pochod Prahou zaměřený proti letákové reklamě. V prosinci jsme se zapojili do kampaně „PVC na vánoční stůl nepatří“ a varovali zákazníky před výrobky a obaly z tohoto rizikového plastu. Pro pražské středoškolské studenty vyhlásila Arnika ke konci roku úspěšnou soutěž „Odpad je surovina“.

Během roku 2005 se pobočka Arnika Praha věnovala kampani Budoucnost bez jedů. Na jaře dobrovolníci pražské pobočky připravili happening upozorňující na závažné výsledky studie, která zkoumala obsah škodlivých látek ve vejcích z domácích chovů. V Praze jsme sbírali podpisy pod petici Budoucnost bez jedů II a zorganizovali jsme i letní putování stejnojmenné výstavy po českých městech a hudebních festivalech.

Také v roce 2006 připravila Arnika Praha několik informačních stánků. S výstavou „Budoucnost bez jedů“ navštívili dobrovolníci a dobrovolnice Arniky téměř desítku festivalů.

Podíleli jsme se na přípravě dalšího happeningu „PVC na vánoční stůl nepatří“, který tentokrát proběhl před obchodním domem Tesco na Národní třídě.

Několik nových událostí zaznamenala kauza mrakodrapů na Pankráci. Centrum pro podporu občanů uspořádalo v roce 2007 anketu mezi Pražany a veřejnou diskuzi o podobných projektech v zahraničí. Postoj Arniky ve svých posudcích podpořily Národní památkový ústav a Český komitét Rady památek a sídel (ICOMOS). Arnika upozornila na nepovolené pokácení aleje stoletých lip u Břevnovského kláštera.

V roce 2008 jsme připravili pokračování soutěže Živá Praha, jejíž mimořádné kolo proběhlo i o prázdninách. V rámci kampaně „Nehrajme si s PVC“ jsme pomohli zorganizovat sociologický výzkum zaměřený na povědomí občanů o tomto problematickém plastu a jeho využívání při balení potravin. Centrum pro podporu občanů spolupracovalo s týmem zahraničních studentů, kteří v našem hlavním městě zkoumali přístup k zeleni a stromům. Centrum také zahájilo novou petici, jejímž cílem je zastavit devastaci zelených ploch v Praze.

 

Úspěchy

Od založení pobočky pravidelně pořádáme přednášky a besedy. Konají se vždy druhou středu v měsíci (kromě prázdnin) v naší knihovně nebo v jiných prostorách. K hostům patřili například Jan Bouchal, Erazim Kohák, Hana Librová, Nelly Rasmussenová a řada dalších zajímavých lidí.

 

2008

Studentům ze zahraničí jsme pomohli uspořádat výzkum a veřejnou debatu o pražské zeleni. Zahájili jsme petici „Praha – město pro život“, jejímž cílem je omezit devastaci zelených ploch a kácení stromů v našem hlavním městě. Pomohli jsme odvrátit vykácení parku v Thákurově ulici.

2007

Spolu s dalšími sdruženími Centrum pro podporu občanů uspořádalo anketu o mrakodrapech na Pankráci. Jejím cílem bylo zjistit, jaký názor mají na plánovanou dostavbu Pražané. Po spolupráci s Arnikou vyměnila Dětská fakultní nemocnice v Motole a nemocnice na Homolce podlahové krytiny z PVC obsahujícího ftaláty za bezpečné alternativy. Odstartovali jsme soutěž „Živá Praha“ určenou žákům základních a středních škol v Praze.

2006

Ve spolupráci se studenty a učiteli uspořádala naše pobočka výstavu „Odpad jako surovina“. Výstava bylo možné zhlédnout na pražském Gymnáziu Jana Palacha a na gymnáziu v Horních Počernicích. Arnika navázala spolupráci s nemocnicí v Motole, která se snaží uplatňovat bezftalátovou nákupní politiku.

2005

Na Den Země zorganizovala naše pobočka společně s Domem dětí a mládeže Ulita ekovýchovné odpoledne určené dětem. Dobrovolníci z Arniky Praha připravili happening v podobě  průvodu slepic a koulení obřích vajec po Karlově mostě. Akcí se podařilo úspěšně prezentovat výsledky mezinárodního projektu, který prokázal, že slepičí vejce z domácích chovů jsou po celém světě kontaminována toxickými látkami.

2004

Centru pro podporu občanů se podařilo odvrátit zbytečné kácení stromů v pražských ulicích Ječná a Jeseniova. Uvítali jsme i zrušení územního rozhodnutí na výstavbu nových silnic na Pankrácké pláni. Na místě jsou již nyní překračovány limity prachu a hluku, realizace silnic by situaci ještě zhoršila.

2003

Zahájili jsme výrazný projekt Arniky „Sovy do škol“. Kromě přednášek o sovách byly jeho součástí i výpravy za sovím houkáním a výstava „Naše sovy“. Pro velký zájem projekt pokračoval i v následujících dvou letech.

2002

Od klíčových výrobců kopírek a počítačových tiskáren jsme získali důležité prohlášení, že recyklovaný papír jejich výrobkům neškodí. Ministerstvo životního prostředí i další úřady začaly po naší výzvě recyklovaný papír používat. Ve spolupráci se sdružením Balabenka jsme zachránili stejnojmenný pražský park, který byl ohrožen výstavbou administrativní budovy společnosti Skanska.

Banner-stika

Sledujte nás: