Arnika připomínkuje velkou změnu územního plánu Z 2832

6.9.2016 - Praha | Novinky
31. srpna se uskutečnilo další veřejné projednání rozsáhlé změny územního plánu Z 2832. Jednání se v roli pozorovatele účastnila i Arnika, připravili jsme také písemné připomínky.

Z 2832 je výraznou a významnou změnou územního plánu. Vedle toho, že její veřejné projednání bylo opět zařazeno na dobu letních prázdnin, konkrétně jejich poslední den, Arnika upozorňuje magistrát i na další problematické úpravy, které tato změna přináší. Patří mezi ně zavedení vyšší flexibility stávajícího územního plánu, volné, flexibilní zvýšení kódu míry využití ploch o jeden stupeň (tj. možnost do určité míry výraznější výstavby bez nutnosti procesů, které definují stavební zákon a Nejvyšší správní soud), a mnohé další.

Problematické části změny (i naopak její pozitiva) připomínkovali a komentovali během veřejného projednání zástupci městských částí, spolků i investorů. Některé z komentářů se shodovaly i s připomínkami Arniky, řada z nich byla komentována také zástupci pořizovatele změny, tedy magistrátu, které reprezentovali zpracovatelka arch. Kateřina Szentesiová, vedoucí odboru územního rozvoje Martin Čemus a pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací Libuše Hadravová. Sami však upozornili na nutnost podání připomínek v písemné formě k jejich náležitému vypořádání. Celé znění připomínek Arniky, které jsme zaslali na magistrát k vypořádání, si můžete prohlédnou v příloze, konečný termín pro zaslání připomínek ke změně je 8. září.

Banner-stika

Sledujte nás: