ARNIKA vzkazuje Schlingovi: Nechte Labe živé

13.3.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
K převzetí politické zodpovědnosti za pochybení při přípravě staveb vodních děl na Labi vyzvali dnes členové sdružení ARNIKA ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga. Zároveň tiskové mluvčí ministra předali téměř 3 000 českých podpisů pod petici ARNIKY a bezmála 1 700 dopisů německých občanů protestujících proti záměru vystavět vodní díla v lokalitách Prostřední Žleb a Malé Březno.
Ministerstvo dopravy a spojů například během procesu posuzování vlivů staveb na životní prostředí zatajilo, že řešení Malého Března je zřetelně nefunkční, neboť při dané výši vzdutí nebude možno při vyšších průtocích bezpečně zaplouvat do plavební komory. Poprvé tuto skutečnost připustila vedoucí odboru vodní dopravy MDS ČR Ing. Magdalena Konvičková až tři dny po vydání stanoviska MŽP, dne 7. Března 2002 na konferenci „Labe – řeka budoucnosti“ v Děčíně. „Jinými slovy: jakmile bude stavba jednou zahájena, bude nutno vzdutí o další téměř 4 metry zvýšit a ze Státního fondu dopravní infrastruktury vyčerpat další 3 miliardy,“ uvádí ing. Jaroslav Kubec, CSc., předseda Sdružení Dunaj-Odra-Labe. Ministerstvo dopravy a spojů také zamlčovalo a následně popřelo zvýšení předpokládaných nákladů na tyto stavby, které podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu činí již 8,89 miliardy Kč, tedy o 2,6 miliardy Kč více, než MDS ČR dosud uvádělo. Podle téže zprávy je již při této výši nákladů návratnost investice prakticky nulová. Přesto MDS ČR tuto stavbu nadále prosazuje jako prioritní opatření v oblasti vodní dopravy v ČR.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu