Arnika zprovoznila nové stránky věnované spalovně v Plzni Na Slovanech

12.8.2011 - Zora Kasiková | Novinky
Sdružení Arnika dnes zprovoznilo nové informační stránky o spalovně nebezpečných dopadů v Plznia Na Slovanech.

K problematice této spalovny odpadů se sdružení vrátilo v rámci projektu „Řízení ekologicky šetrné nemocnice s důrazem na eliminaci toxických látek a nakládání s odpady (zkráceně EMAS pro nemocnice)“, v němž mimo jiné mapuje také způsoby nakládání se zdravotnickými odpady v České republice. „Právě pro jejich likvidaci byla původně spalovna v Plzni Na Slovanech postavena v rámci strategie výstavby spaloven zdravotnických odpadů v kapacitě spočítané na základě vynásobení lůžek v nemocnicích množstvím odpadů. Výsledkem byla řada spaloven, jejichž kapacitu se nemohlo podařit naplnit,“ vzpomíná na důvody výstavby spalovny vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Spalovna nebezpečných odpadů v Plzni Na Slovanech je svoji historií dokonalým příkladem toho, jak byl propočet potřebné kapacity spaloven zdravotnických odpadů chybný. Na její výstavbu doplatilo město Plzeň, které za ni muselo splatit dluh ve výši několika desítek milionů korun.

I zdravotnické odpady lze třídit a část z nich recyklovat. Poukazuje na to řada studií zpracovaných sítí Health Care Without Harm a zkušenosti ze Slovinska anebo z Polska. „Už tím se zredukuje množství odpadů, které musí podstoupit speciální ošetření. Musí být zbaveny své infekčnosti, což bývá většinou jediná vlastnost, které je činí nebezpečnými. Infekční odpady lze ošetřit například horkou párou a rozdrtit je v autoklávech, případně jinými způsoby v jiných typech zařízení,“ nastiňuje alternativní způsoby nakládání se zdravotnickými odpady Ing. Jana Mikulášková, která se problematice odpadů věnuje ve výše jmenovaném projektu Arniky.

Nové stránky najdete na adrese http://arnika.org/spalovna-nebezpecnych-odpadu-v-plzni.

Srovnání nakládání se zdravotnickými odpady v ČR a ve Slovinsku se věnuje studie Arniky pdf (ke stažení v pdf)592.34 KB.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky částkou 1 987 000 Kč.

SFZP logo

MZP

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí