Arnika zveřejnila seznam největších znečišťovatelů životního prostředí

25.10.2005 - PRAHA | Tiskové zprávy
Sdružení Arnika provedlo analýzu Integrovaného registru znečišťování a na dnešní tiskové konferenci poprvé zveřejnilo seznam firem, které vypouštějí do životního prostředí nejvíce škodlivin. „Na registru jsme po jeho zveřejnění kritizovali mimo jiné skutečnost, že zde lidé nenajdou přehledný seznam firem, které patří k největším znečišťovatelům. Tento seznam je přitom jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit emise toxických látek. Žádná firma nestojí o umístění v takovém top-tenu. V USA se podařilo snížit emise toxických látek díky jejich zveřejnění a programu motivujícímu ke snižování množství vypouštěných látek o 46 % během pěti let,“ uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.
Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, skleníkové plyny, ozón poškozující látky a perzistentní organické látky. Při hodnocení těchto skupin látek se v první desítce největších znečišťovatelů nejčastěji objevily provozovny ČEZu, Mittalu Steel Ostrava, a.s., Spolany, a.s., Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ŽDB, a. s. Bohumín a Třineckých železáren, a. s.

Celkem své hlášení o únicích a přenosech chemických látek zaslalo 871 provozoven z celé České republiky. „Překvapilo nás, jak málo podniků ohlásilo informace do registru. I průmysl tvrdil, že počty podniků, které budou muset ohlašovat informace o vypouštěných látkách půjdou do tisíců a značně překročí počet těch, které musejí podle zákona o integrované prevenci žádat o vydání tzv. integrovaného povolení. Těch je však k dnešnímu dni daleko více - 1327. Menší počet ohlašovatelů do IRZ je způsoben pravděpodobně také zanedbáním této povinnosti a nedostatečnou kontrolou ze strany státní správy,“ okomentoval výsledky analýzy IRZ RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky.

Z hlediska průmyslových odvětví se na nejvyšších příčkách objevují energetické, chemické a hutnické provozy. Nechybí mezi nimi však ani těžební společnosti, firmy zaměřené na likvidaci odpadů a odpadních vod, elektrotechnický, obuvnický, plastikářský, nábytkářský či papírenský průmysl. Překvapením je zařazení některých zemědělských podniků do top-tenů, přestože jsme nesestavovali pořadí pro úniky amoniaku. Ten byl nejčastěji ohlašovanou látkou do IRZ, celkem ze 411 provozoven.

„Do očí bijící je fakt, že žádná z provozoven neohlásila množství havarijních úniků. Přitom jen v obou chemičkách vyrábějících chlór (Spolana, a. s. Neratovice a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Ústí nad Labem) došlo v roce 2004 hned k několika haváriím spojeným s úniky ohlašovaných látek. Chyba je zjevně ve výkladu uveřejněném v "Příručce pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování - II. díl" vydané Ministerstvem životního prostředí, podle kterého se mají havarijní emise ohlašovat až v případě, že překročí ohlašovací prahy. Takový výklad samozřejmě nahrává znečišťovatelům do ruky a připravuje veřejnost o důležité informace,“ uvedl Petrlík.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku /irz, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů. Najdete zde také top-teny znečišťovatelů.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu