Arnold a rtuť

V říčních i mořských rybách nacházíme stále častěji zvýšené koncentrace toxické rtuti.
Proč je tomu tak a lze s tím něco dělat? Na to vám odpoví malá hra a informace na této stránce.

Zvýšenými koncentracemi rtuti jsou ohroženi především živočichové ve vyšších stupních potravního řetězce včetně člověka,
u kterého rtuť ovlivňuje např. činnost nervové soustavy. Rtuť do potravního řetězce vstupuje snadněji právě ve vodním prostředí.

Rozbory ryb, které jsme nechali provést v letech 2008 a 2012, prokázaly, že i české ryby jsou rtutí zasaženy.
Rtuť do životního prostředí uniká z provozů, kde se rtuť využívá nebo uvolňuje. Těmi mohou být chemičky, uhelné elektrárny,
zlaté doly či skládky. V ČR je jedním z největších znečišťovatelů prostředí rtutí Spolana Neratovice.

Dalším únikům rtuti do životního prostředí má zabránit připravovaná mezinárodní úmluva o rtuti.
Dosavadní výsledky jednání o úmluvě však příliš uspokojivé nejsou. Zástupci jednotlivých zemí nejsou schopni sjednotit své postoje a návrh úmluvy tak vykazuje vážné nedostatky.

© Arnika 2012; Design hry: Ivan Kuckir

Chci darovat Arnice a podpořit kampaň Budoucnost bez jedů

nebo
,- Kč
darujme
Související zprávy:

mercury-acumulationZdroj: Clean the rain, clean the lakes: National wildlife federation,2000