Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek

Po povodních v roce 2002, a především po únicích toxických látek ze Spolany Neratovice, se na nás začali obracet lidé z Polabí s dotazy na možnosti zjištění těchto látek v půdě na jejich polích. Ještě více otázek se týkalo míry nebezpečí plynoucího z úniků těchto látek z neratovické chemičky. Rozhodli jsme se proto v té době zřídit Asistenční centrum pro lidi postižené úniky toxických látek. Později jsme je přejmenovali na Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek. Zkráceně mu však říkáme stále stejně: Asistenční centrum. Není samostatným právním subjektem, je však projektem Arniky, na jehož činnosti se podílejí dva její programy - program Toxické látky a odpady a Centrum pro podporu občanů.

Asistenční centrum Vám může pomoci se zajištěním či zprostředkováním rozborů a odborníků pro posudky. Naše finanční možnosti na jejich zaplacení jsou však omezené, a proto se v největší míře můžeme omezit na poradenství. Víte-li o vhodném zdroji financování asistenční pomoci v této oblasti, budeme rádi, když nám ho sdělíte. Asistenční centrum rozhodně není schopno Vám hradit vzniklé škody, od toho je jejich původce.

Vznik centra umožnily granty Stichting DOEN a Nadace Partnerství. V roce 2007 byla jeho činnost podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Jeho činnost rovněž financujeme z grantů Ministerstva životního prostředí ČR a The New World Foundation.


Kontakt: Asistenční centrum pro občany pro problematiku toxických látek, ekologické sdružení Arnika, Dělnická 13, 170 00, Praha 7, tel.+ fax: 774 406 825, e-mail: toxic@arnika.org

 

Některé aktivity Asistenčního centra

V roce 2002 jsme ještě v době srpnových povodní zprovoznili informační webové stránky "Povodně 2002 a ekologické škody", které pak byly v provozu ještě po tři roky. Sloužily hlavně aktuálnímu informování o řešených případech a zveřejňovaných dokumentech či důležitých aktivitách Asistenčního centru. Velkou část těchto informací najdete dnes na stránkách Asistenčního centra anebo na webech jednotlivých případů. Ještě v září 2002 jsme zveřejnili vzor žádosti o prozkoumání míry zasažení chlorem.

pdfInformační list pro lidi postižené úniky nebezpečných látek během povodní v srpnu 200277.42 KB