AXYS-VARILAB s.r.o.

 • Stanovované skupiny chemických látek

  PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, PCDD a PCDF - dioxiny a furany, PCB (polychlorované bifenyly)
 • Matrice

  lidské tkáně (moč, krev, vlasy)
 • Akreditace

  Analýza organických látek
 • Adresa

  Vltavská 13, 252 46 Vrané nad Vltavou
 • Kraj

  Středočeský
 • Kontaktní osoba

  RNDr.Libor Jech, CSc.
 • Email

  axys@axys.cz
 • Telefon

  257 760 794
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: