Kyanidy v Bečvě - 2020

Zlínský kraj | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 3.12.2020
Štika
Foto: By Jik jik; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14631780
Původně živou a krásnou řeku Bečvu otrávily kyanidy na více jak třicetikilometrovém úseku. K úniku kyanidů došlo v neděli 20. září 2020, v řece začaly plavat mrtvé ryby. Po původci havárie nejdříve pátrala Česká inspekce životního prostředí, která případ předala Policii ČR, která má už stopu vedoucí do více společností. Celá situace značně připomíná otravu Labe kyanidy, které unikly z Lučebních závodů Draslovka Kolín v lednu 2006 a otrávily řeku v úseku 80 km. Díky vazbě na dýchací enzymy představují kyanidy nebezpečí pro všechny kyslík dýchající organismy. Pro vodní organismy jsou vysoce nebezpečné a už vícekrát otrávily všechny ryby v nějaké řece.

Podepište petici

Bezjedu barPodepište výzvu "Řeky bez jedů"

Kyanidy, které z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění.

Žádáme proto:

Řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září 2020 na Bečvě pod Valašským Meziříčím, a exemplární potrestání jejích viníků.

Vody ohrožují nejen kyanidy, ale život v nich otravuje i celá řada dalších chemických látek, které se ani neměří a jejichž skladování v sousedství vodních toků není dostatečně omezené. Ke zvýšení prevence znečištění vod proto žádáme zlepšení monitorování toxických látek, konkrétně:

  1. Pro kyanidy snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.
  2. Snížení ohlašovacích prahů do IRZ pro další nebezpečné látky v únicích do vody a v odpadech.
  3. Zpřísnění limitů pro vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy, včetně mědi a zinku.
  4. Sledovat větší škálu látek ohrožujících kvalitu vody povrchové i zdrojů pitné vody, ke kterým patří široká škála perfluoralkylovaných látek (PFAS). Žádáme jejich zařazení na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech (do IRZ).
  5. Zveřejnění snadno dostupného seznamu starých ekologických zátěží, z nichž trvale unikají toxické látky kontaminující vodní organismy a ryby.
  6. Zpracování plánu na omezení zátěže vodních toků a ryb rtutí.

V Praze a Ostravě 26. září 2020

 

Adresáti: Vláda ČR, Ministr životního prostředí ČR, Parlament ČR, zastupitelstva krajů i obcí, krajské a obecní úřady

Výzvu Řeky bez jedů podepsalo na těchto stránkách 6975 lidí.

Jméno*
Napište své jméno.

Příjmení*
Napište své příjmení.

Ulice a číslo*
Zadejte ulici a číslo.

Město / obec*
Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.

PSČ*
Zadejte poštovní směrovací číslo.

Telefon
Povoleny jsou pouze číslice

E-mail*
Emailová adresa není platná nebo už byla použita.

Zaměstnání / funkce
Neplatný Vstup


* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Novinky

Ekologické spolky žádají nápravu škod na otrávené Bečvě

17.06.2021 - PRAHA
Spolky Arnika, Vsetínské fórum a Český rybářský svaz podaly žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.… více zde

Po havárii na Bečvě navrhuje ministerstvo o půlku nižší pokutu za otravu řek

04.05.2021 - PRAHA
Pokutu ve výši 25 místo slibovaných 50 milionů korun navrhuje Ministerstvo životního prostředí v novele vodního zákona. Podle Arniky nebude nižší pokuta… více zde
Otrávené ryby z Bečvy

Parlamentní vyšetřovací komise k otrávené Bečvě konečně zřízena

23.04.2021 - PRAHA
Devítičlenná komise složená ze zástupců parlamentních stran bude mít za úkol shromáždit veškeré podklady k ekologické katastrofě z 20. září 2020, kdy do Bečvy… více zde
Bečva v září 2020

Ekologické organizace žádají odstoupení ředitele ČIŽP. Při vyšetřování otravy Bečvy úřad totálně selhal

24.03.2021 - PRAHA
Vyšetřování největší ekologické havárie posledních desetiletí provází vážné pochybnosti. Hlavním důvodem, proč ani po půl roce česká veřejnost nezná viníka, je… více zde
Richard Brabec, ministr životního prostředí vlády ČR

Ministr Brabec slibuje přísnější trest pro viníka havárie na Bečvě i zlepšení sledování jedovatých látek ve vodě

20.01.2021 - PRAHA
Viník ekologické katastrofy na Bečvě zůstává i po 4 měsících neznámý, ale ministr životního prostředí Richard Brabec slíbil tvrdé tresty a náhradu škody.… více zde

Dozvíme se pravdu o Bečvě? Dnes ještě ne.

21.12.2020 - PRAHA/VSETÍN
Veřejností dlouho očekávaný znalecký posudek, který měl konečně vnést světlo do vyšetřování ekologické katastrofy na Bečvě, se odkládá na neurčito. Sdělila to… více zde

Bečva volá S.O.S.: Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi

17.12.2020 - PRAHA
Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jménem Arniky a dalších 6509 občanů České republiky, kteří k 16. prosinci 2020 podepsali výzvu Řeky bez jedů. více zde

Co jsme si zatím odnesli z kauzy Bečva? Zatím jen hořkou pachuť po kyanidu.

14.12.2020 - PRAHA
V pátek 11. prosince 2020 jsme za Arniku už podruhé přijali pozvání předsedkyně poslaneckého Výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové… více zde
Řeka Bečva

Bečva: 10 týdnů od havárie

30.11.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Přestože od otravy Bečvy kyanidy uplynulo už 10 týdnů, katastrofa, která v podstatě vymýtila život z dlouhého úseku řeky, pořád nebyla došetřena. Veřejnost… více zde
Richard Brabec, ministr životního prostředí vlády ČR

Ministr Brabec přislíbil větší kontrolu a zpřísnění kontroly úniků kyanidů a dalších toxických látek

13.11.2020 - PRAHA
Ministr reagoval na výzvu Arniky a během dnešní schůze Poslanecké sněmovny slíbil zpřísnění monitoringu a nakládání s vysoce toxickými kyanidy. Petice Řeky bez… více zde

Poslanci na základě výzvy Arniky žádají zpřísnění kontroly úniků kyanidů

04.11.2020 - PRAHA
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes vyzval vládu, aby zpřísnila monitoring i nakládání s vysoce nebezpečnými kyanidy. Poslanci dále žádají,… více zde
Vědecká konference „7th Plant Nitric Oxide International Meeting“ v Nice

Marek Petřivalský: Odpověď na stanovisko vedení společnosti DEZA

03.11.2020 - OLOMOUC
Článek je převzatý z portálu DISKUZNÍ ŽURNÁL: Firma DEZA zveřejnila 16.10. 2020 na svém webu text „Reakce na polemiku doc. Marka Petřivalského“ (zdroj: Reakce… více zde
Z kanálu v Juřince vytékala 27. 10. 2020 zpěněná voda.

Do Bečvy unikla voda znečištěná niklem

30.10.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ / PRAHA
Podle tiskové zprávy České inspekce životního prostředí výsledky rozborů vody z Bečvy, které v místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském… více zde
Bečva na místě plánované přehrady Skalička.

Do Bečvy dnes opět unikla neznámá látka

27.10.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Podle informací města Valašské Meziříí, unikla neznámá látka opět kanálem na katastru místní části Valašského Meziříčí zvané Juřinka, ze kterého údajně vytekly… více zde
Elektrárna Chvaletice

V roce 2019 nejvíce znečišťovaly spalování uhlí a výroba plastů

14.10.2020 - PRAHA
O téměř půl tuny více rtuti vypustily loni do ovzduší hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady. Zvýšilo se i množství látek toxických pro vodní organismy,… více zde
Záchranář ukazuje poškození žaber u mrtvé ryby z Bečvy.

Jedy do Bečvy vytekly na katastru Juřinky

29.09.2020 - PRAHA
Policie ČR na svém twitterovém účtu upřesnila, kde ústí kanál, ze kterého tekly kyanidy a otrávily Bečvu. Je to na katastru místní části Valašského Meziříčí,… více zde
Štíka v čisté řece.

Řeky bez jedů

29.09.2020 - OSTRAVA / PRAHA
Kyanidy, které 20. září 2020 z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana… více zde

Policie našla vyústění kanalizace osudné pro Bečvu

26.09.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ/OSTRAVA
Podle zprávy zveřejněné Policií ČR na jejím oficiálním twitterovém účtu, našla už vyústění kanalizace, ze které se do Bečvy dostaly kyanidy. Ty ji minulou… více zde
Chemička DEZA ve Valašském Meziříčí

DEZA a kyanidy

25.09.2020 - PRAHA
V souvislosti s únikem kyanidů do Bečvy, v jehož důsledku se stala řeka v úseku více jak třiceti kilometrů v podstatě mrtvým tokem, se hledá původce tohoto… více zde

Přehled havárií s úniky kyanidů

25.09.2020 - PRAHA
Úniky kyanidů do Bečvy v tomto roce a z LZ Draslovka Kolín, k němuž došlo 9. ledna 2006 a který následně vedl k hromadné otravě ryb a kontaminaci Labe na… více zde

Inspekce dala Draslovce příliš nízkou pokutu

12.06.2006 - PRAHA/KOLÍN
Česká inspekce životního prostředí na tiskové konferenci oznámila výši pokut, které udělila LZ Draslovka Kolín za lednový únik kyanidů do Labe. Bezprostředně… více zde

Draslovka dá rybářům za únik kyanidu dva miliony korun

31.01.2006 - KOLÍN
Jak dnes uvedla ČTK, uživatelé rybářských revírů a kolínského podniku Lučební závody Draslovka, který je zodpovědný za únik většího množství kyanidu do Labe a… více zde

Top ten největších znečišťovatelů kyanidy podle IRZ

20.01.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík
Na podzim minulého roku jsme vyhodnotili největší znečišťovatele podle Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro některé skupiny látek (viz článek s top… více zde

Kyanid prý zabil v Labi nejméně devět tun ryb

18.01.2006 - KOLÍN
Jedovatý kyanid, který zamořil několik desítek kilometrů dlouhý úsek Labe pod Kolínem, způsobil úhyn nejméně devíti tun ryb. Podle správy ČTK, škodu zatím… více zde
Ilustrační foto

Integrovaný registr znečišťování a DEZA Valašské Meziříčí

06.04.2005 - Ing. Milan Havel, program Toxické látky a odpady
Víte, které podniky nejvíce znečišťují vzduch, vodu a půdu v okolí Vašeho bydliště? Víte, jaký je stav životního prostředí ve Vašem městě? V pátrání Vám pomůže… více zde

Fotogalerie

Drama na Bečvě - konec září 2020

30.09.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Koncem září 2020 otrávil únik kyanidů zhruba 40 km řeky Bečvy. Rybáři vylovili 40 tun mrtvých ryb a spousta jich ještě v řece zůstala. více zde

Kde zabíjely kyanidy

29.09.2020 - PRAHA / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Kyanidy zabily přes 30 tun ryb na úseku 38 km v Bečvě poté, co unikly z vyústění kanálu v Juřince. Ale kyanidy nezabíjely jen tady. Podívejte se, co natropily… více zde
Mrtvé ryby v Bečvě pod Choryní

Mrtvé ryby v Bečvě - 20. září 2020

26.09.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Michal Berg, spolupředseda Strany zelených, zdokumentoval úhyn ryb v řece Bečvě pod Choryní 21. září 2020, tedy den poté, kdy došlo k úniku kyanidů do řeky. více zde

Lučební závody Draslovka Kolín způsobily otravu Labe kyanidy

31.01.2006 - KOLÍN
Počátkem ledna roku 2006 došlo na řece Labi k největší ekologické havárii posledních desetiletí. Několikadenní nekontrolovaný únik vysoce jedovatých kyanidů z… více zde

Historie kauzy

Historie kauzy "Bečva - kyanidy"

20. září 2020 se objevily mrtvé ryby na hladině Bečvy u Choryně a níže po toku řeky

21. září 2020 se na sociálních sítích a v masmédiích objevují zprávy o masivním úhynu ryb v Bečvě pod Valašským Meziříčím

24. září 2020 vydává valašskomeziříčská firma DEZA patřící do skupiny Agrofert prohlášení, ve kterém popírá, že by k úniku toxických látek došlo od ní

24. září 2020 ČIŽP zveřejňuje, že ryby v Bečvě zabíjely kyanidy, ale že viníka zatím nezná, nicméně vylučuje, že by jím byla DEZA

25. září 2020 přebírá případ Policie ČR

26. září 2020 Policie ČR na svém Twitteru zveřejňuje post o tom, že už ví, ze kterého kanálu se kyanidy do Bečvy dostaly, ale že je na něj napojeno více společností

26. září 2020 Arnika reaguje na havárii zveřejněním výzvy "Řeky bez jedů"

4.listopadu Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny vyzval vládu, aby zpřísnila monitoring i nakládání s vysoce nebezpečnými kyanidy. Poslanci dále žádají, aby se nově začaly sledovat úniky perfluoralkylovaných látek (PFAS), které mohou otrávit zdroje pitné vody a škodí rybám a vodním organismům. Oba požadavky předložil zpravodaj výboru pro tento bod, poslanec František Elfmark (Piráti) na základě naší výzvy Řeky bez jedů.

13. listopadu byla otrava Bečvy projednávána v Poslanecké sněmovně. Ministr životního prostředí Richard Brabec na schůzce mluvil o zpřísnění monitoringu toxických látek, které požaduje Arnika.

17. listopadu kriminalisté provedli na Bečvě vyšetřovací pokus s využitím fluorescenční látky.

24. listopadu se na Bečvě znovu zasahovalo kvůli úniku neznámých látek. Nešlo však naštěstí zdaleka o tolik nebezpečný případ jako únik kyanidů v září.

24. listopadu přinesla Agentura ochrany přírody a krajiny pozitivní zprávu. Otravu podle ní přežili vzácní mlži.

27. listopadu ministr životního prostředí prohlásil, že by na Bečvě měl být trvalý monitoring vody a v plánu by mělo být i vytvoření seznamu všech výpustí do toků a vyjasnění kompetencí složek zasahujících při událostech jako byla otrava havárie v září. Politici za informace vedoucí k dopadení viníka nabídli 100 tisíc korun

30. listopadu přišli reportéři Deníku referendum se zásadními zjištěními o závažných bezpečnostních problémech v chemičce DEZA a hypotézou, že za otravou řeky stojí únik fenolů právě z Dezy. V předvečer otravy Bečvy podle důkazů DR došlo v Deze k havárii.

 

Kyanidy

Kyanidy je skupina látek obsahující kyanidovou skupinu (C≡N). Kyanidy jsou v malé míře přirozenou součástí životního prostředí, za pro život nebezpečné koncentrace je však většinou zodpovědný člověk. Do prostředí se uvolňují především během spalovacích procesů, z průmyslových provozů (strojírenství, chemický p.) i z nezabezpečených skládek a starých ekologických zátěží. Díky vazbě na dýchací enzymy představují nebezpečí v podstatě pro všechny kyslík dýchající organizmy. Vysoce toxické jsou zejména ve vodním prostředí. Člověk může být kyanidům vystaven vdechnutím, pozřením i kožním kontaktem. Při nižších dávkách se objevuje nevolnost, bolest hlavy, únava a další známky nedostatku kyslíku. Při vyšších dávkách přichází kóma a smrt. Chronická expozice vede ke zvýšenému obsahu kyanidů v krvi, k rozvoji hluchoty, šerosleposti, nebo k poruchám chůze.

Kyanidy nacházejí uplatnění zejména v metalurgii (těžba, pokovování, výroba oceli) a v chemickém průmyslu (výroba plastů, gumy, výbušnin aj.). V atmosféře je kyanid přítomen nejčastěji jako plynný kyanovodík. Část kyanidů může být navázána na pevné částice a je deponováná zpět na zem. Plynný kyanovodík je schopen v atmosféře předtrvat až 3 roky. V půdě i vodě jsou kyanidy nestálé a velmi pohyblivé.

Únik kyanidů z průmyslových a těžebních provozů způsobil řadu havárií. K nejznámějším patří ta, ke které došlo v kolínské chemičce Lučební závody Draslovka Kolín v lednu 2006.

Více informací o kyanidech najdete v naší databázi chemických látek.

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu