Beranov - satelitní městečko na okraji Prahy

Praha 8 - Dolní Chabry | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Zdroj: Google Maps
Zástavba v Dolních Chabrech při ulici Kobyliské by měla zahrnovat v první etapě 20 viladomů, celkem pak více než 40 rodinných i činžovních domů. Vyrůst by měly na zemědělské půdě, na místě bývalé skládky.

Lokalita na mapě

 
Problém č. 1 - nová dopravní zátěž

Součástí projektu je vybudování dopravního připojení, které by ale výrazně poškodilo životní podmínky současných obyvatel rezidenční lokality nejen zvýšeným automobilovým provozem, ale i omezením výjezdových cest od některých ze stávajících obytných domů.

Námitky vlastníka jedné z dotčených nemovitostí

Beranov_Vystavba_castProblém č. 2 - nesoulad s územním plánem

V době, kdy probíhalo územní řízení pro první etapu výstavby, nebyl záměr v souladu s územním plánem.

Pro investora yblo nezbytné, aby došlo ke změně územního plánu. Změna s číslem Z1352 se stala součástí takzvané 7. vlny změn územního plánu. Tento záměr byl původně zahrnut ve vlně 06 a posléze přesunut do vlny 07. Změny byla schválena v březnu 2010. Od toho okamžiku územní plán umožňuje výstavbu bytových a rodinných domů.

Sami úředníci magistrátu přitom ve svém odůvodnění uznali, že "nevýhodou záměru je návrh rozlehlé monofunkční lokality, která vyvolá značný nárůst automobilové dopravy v širším spádovém území z důvodu špatné dostupnosti služeb, občanského vybavení i pracovních příležitostí v předmětném území".

doc Výroková část (575.00 Kb)

doc Odůvodnění změny (40.00 Kb)

Informace o změně naleznete zde.

Problém č. 3 - enormní zátěž pro životní prostředí

Změna byla sice podrobena posouzení vlivu na životní prostředí, nebere ale v potaz zástavbu celé lokality, ale posuzuje pouze první etapu s dvaceti domy. Podobně nezohledňuje ani fakt, že na místě navrhované zástavby byla v minulosti nepovolená skládka a pod povrchem se tak mohou nacházet nebezpečné látky. Na dané ploše tak byla v územním plánu dosud povolena pouze výstavba objektů nerušící výroby, nikoliv obytných domů.

pdf Oznámení záměru (27.22 Mb)

pdf EIA - přehled situace (851.77 Kb)

pdf EIA - soulad s uzemním plánem (588.38 Kb)

pdf Závěr zjišťovacího řízení (3.56 Mb)

Beranov1Beranov2Beranov3
Záměr dnes

Dnes probíhá výstavba všech tří etap sídliště. První z nich by podle informací investora měla být dokončena již v březnu 2015.

Občanská iniciativa

Proti záměru se postavili místní občané. Vzniklo sdružení STOP Kobyliská, které se nadále účastní správních řízení.

Kontakty:

STOP Kobyliská
Miroslav Fremr, tel.: 606 861 331
Stanislav Vyšín, vysinn@centrum.cz

 


Zvětšit mapu

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu