Berkeley

Berkeley (USA, Kalifornie) 

Známé kalifornské univerzitní město Berkeley má 120.000 obyvatel. (Následující popis systému vznikl na základě exkurze v srpnu 2000. Aktuální informace naleznete na webu US EPA.)

O sběr odpadu vytříděného k recyklaci se v Berkeley stará především Ecology Center. Je to atypická firma provozovaná neziskovou nevládní organizací založená lidmi, kteří pocházejí z ekologického hnutí a rozhodli se problém odpadů vzít do vlastních rukou.

Vedle Ecology Center, kde mají sběrný dvůr se speciálním oddílem na odpad ze zahrad, který štěpkují a pak odvážejí ke kompostování, existují v Berkeley ještě velké bazary, kam mohou lidé zdarma odložit staré věci anebo je do nich mohou i za nízkou cenu prodat. Dva příklady takových provozů (Urban Ore a Center for Creative Reuse) popisujeme podrobněji.

Jak funguje systém třídění?

V Berkeley se do jednoduchých beden v domácnostech třídí bioodpad, papír, nápojové plechovky a plasty.

Plechovek od pití se denně sveze 7 nákladních aut. 80 - 85 % domácností v Berkeley se zúčastní recyklačního programu. Uvnitř barevně odlišených beden, které rozdávají do domácností a provozů jsou instrukce, co, do které patří. Obsluhují 30.000 domácností. Lidi platí podle velikosti bedny - koše (mají tři typy, od 13 do 90 galonů). Většina domácností má 32 galonový koš.

Každé dva týdny sbírají vytříděný bioodpad.

Jaká je úspěšnost třídění?

Nyní dokáží zrecyklovat 42 % z celkového množství domovního odpadu.

Lidé vytřídí víceméně veškerý papír (putuje většinou k dalšímu zpracování do Asie a část se zpracovává v Kalifornii). 0,5% z celého odpadového toku jsou zrecyklované plasty. 20% plastů se jim daří zrecyklovat (zase putují většinou do Asie). Stavební odpad většinou zpracovávají lomy.

Za den svezou 75.000 liber materiálu (odpadu) k recyklaci.

Z celkového množství odpadů vyprodukovaných obyvateli města tvoří 1/3 sklo a 1/3 papír. Zbytkový směsný odpad ukládají v Berkeley na skládku. Zavedením systému třídění se již ušetřila řada let životnosti skládky.

Jak dlouho systém funguje?

Od roku 1973.

Jaké jsou celkové náklady na systém či jeho jednotlivé části?

Domácnost stojí 25 USD recyklace a 13 USD zbytek odpadu (za měsíc). Když vezou odpad na skládku, zaplatí lidi 65 USD/tunu.

Obyvatelé Berkeley platí městu. Město pak platí Ecology Center podle vykázaného množství odpadu. Z prodeje materiálů získaných z odpadů se jim vrátí cca 1/6 - 1/5 nákladů na provoz.

Kdo systém provozuje - kým je provozovatel vlastněn?

Berkeley je atypické tím, že ho obsluhují tři společnosti. Yard Debree (především velkoobjemový odpad), recyklovatelný odpad a zbytkový odpad sváží v sousedním San Franciscu jen jedna společnost.

(Jindřich Petrlík, srpen 2000)

 

Urban Ore

Provozy Urban Ore naplňující koncepci "Zero Waste". Pokud by se mohly přirovnat k něčemu v České republice, pak jde o kombinaci velkého bazaru s použitými (většinou do odpadu vyhozenými věcmi) s recyklačním dvorem, včetně recyklace stavebního materiálu. Část věcí (například nábytek) zde opravují. Všechny věci opětovně prodávají za nízkou cenu. 75 % předmětů přivezou lidé sami. V Urban Ore jim za ně zaplatí jim za ně 20 % z částky, za niž si myslí, že věc prodají. Jedná se o normální obchod, který si na sebe musí vydělat.

Manažerka a spolumajitelka Urban Ore, Mary Louise van Deventer říká: "Spalovny dělí odpad jen na dvě kategorie - spalitelný a nespalitelný. My dělíme odpad na 12 kategorií. Toto rozdělení musí být uděláno na míru každému městu."

Nechali si udělat analýzu pro každou kategorii odpadu. 85 - 90 % odpadu se dá recyklovat. "Vše, co jde na skládku, se dříve, nebo později dostane do vody (v oblasti Kalifornie třeba v důsledku zemětřesení)," vysvětluje paní van Deventer.

"Pro náš provoz jsme použili haly starého průmyslového provozu. Třídíme zde například 30 různých kategorií kovových věcí k prodeji,"říká manažerka Urban Ore. Za rok 1999 utratili 320.000 USD za nákup věcí.

V Urban Ore zakládají svůj podnik na spolupráci s jinými společnostmi tak, aby z toho měli všichni prospěch (to není běžný postup v USA). Zaměstnávají 25 lidí na plný úvazek. Začínali před 20 lety.

EPA (Environmental Protection Agency = americké ministerstvo životního prostředí) tvrdila lidem, že vybírání skládek (salvage) je nebezpečné. "Salvaging je spíš proti firmám. EPA nezná kategorii znovuvyužitelný odpad (reuseable). Nejdříve jsme museli sběr nepoužitých věcí na skládce zlegalizovat. Začínali jsme tak, že jsme sbírali věci na skládce a u vjezdu k ní je prodávali," vypráví o začátcích své firmy Mary Louise van Deventer. Později se přesunuli do města. V roce 1980 otevřeli obchod přímo ve městě (v Berkeley). Třikrát až čtyřikrát málem zkrachovali, ale nakonec vždy přežili.

Podle amerických zákonů musí Urban Ore mít na dveřích upozornění, že "věci prodávají tak, jak jsou - bez záruky na jejich funkčnost". Je to nutné kvůli pojišťovací společnosti. Brání se také koupi kradených věcí (spolupracují s policií). (Jindřich Petrlík, srpen 2000)

 

Center for Creative Reuse

- centrum pro recyklaci potřeb pro výtvarníky

Toto centrum shromažďuje především odřezky papíru, starý nábytek, staré knihy, starý textil, ale i celou škálu potřeb pro výtvarníky (různé barvy, pastelky apod.).

Většina věcí je darovaných. Centrum je nevýděleční a bez státní či nadační podpory by nemohlo existovat. Nějaké peníze dostává od Alameda County (counties jsou něco jako okresy v České republice - Kalifornie jich má 52).

Nějací místní umělci přijdou, opraví nábytek anebo s ním provedou něco nového, nápaditého. Pak ho mohou prodat.

Poskytují použité věci pro učitele - především pro výuku výtvarné výchovy, částečně i jiných předmětů. Tuto potřebu vyvolalo zkrácení rozpočtu na školství.

V Center for Creative Reuse denně dostanou 2 kubické yardy materiálu ze skládky. Mají jedno auto, které sbírá věci po domácnostech. Je to benefiční aktivita pro okres (ušetří za vybavení škol materiálem a rovněž se tak sníží množství odpadů vyprodukovaných domácnostmi).

(Jindřich Petrlík, srpen 2000)