en ru

Články

Bezpečné zdravotnictví

Toxické látky jsou dnes všudypřítomné a ani v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních jim neunikneme, riziko kontaktu s toxickými látkami zde může být dokonce vyšší, než v běžném prostředí.

Pacient v nemocnici přichází do styku s mnoha toxickými látkami, které se mohou dostávat do jeho těla, mnohdy dokonce v nadlimitní koncentraci. Ohroženy jsou především děti, v prvé řadě ty předčasně narozené v inkubátorech. Zdravotnická zařízení jsou také zdrojem toxických látek vypouštěných do ovzduší jako důsledek spalování toxického odpadu.

 

Přítomnost toxických látek ve zdravotnických zařízeních

Ve zdravotnictví se dnes používá mnoho výrobků a pomůcek vyrobených z měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Ke změkčení PVC se používají především ftaláty, které však nejsou v této plastické hmotě pevně (chemicky) vázány a postupně se z něj uvolňují. Z těchto zdravotnických pomůcek, jako např. z různých katetrů, hadiček, krevních vaků apod., se potom ftaláty uvolňují do tekutin, např. do krve, a poté i do těl pacientů. Ftaláty však jsou v nemocnicích přítomny často i v linoleu, tapetách i v jiných výrobcích běžné spotřeby, odkud se rovněž uvolňují a mohou být vdechnuty pacienty a personálem nemocnice. Dnes již většinou existují náhrady výrobků z PVC, takže je již možné je z větší části nahrazovat.

Další nebezpečnou látkou je rtuť, která patří mezi jedny z nejvíce toxických látek vůbec. V zdravotnických zařízeních ji nalezneme v různých teploměrech, přístrojích na měření tlaku (tonometrech) apod. Za tyto přístroje již z části existují náhrady, které rtuť neobsahují.

 

Odpady ve zdravotnictví

Zdravotnický odpad je klasifikován jako nebezpečný odpad, především pro možnou přítomnost infekčních zárodků. Mezi zdravotnický odpad řadíme použité injekční stříkačky a jehly, krevní vaky, obvazový materiál apod. Prakticky veškerý zdravotnický odpad se spaluje ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu, která jsou ke spalování tohoto odpadu uzpůsobena. Avšak spalováním se z odpadů uvolňují nebezpečné látky, jako jsou dioxiny či rtuť a dostávají se takto do životního prostředí. Dalším problémem je zatím nedostatečné třídění odstatního odpadu z nemocnic, který může být často smíchán s nebezpečným odpadem a pak spálen. Důsledným vytříděním a následným použitím nespalovacích technologií k likvidaci zdravotnického odpadu můžeme snížit objem spáleného odpadu na 80 až 90 % původního množství.

 

Kam dále?

Pokud máte zájem o další informace ohledně problematiky toxických látek ve zdravotnictví, navštivte naše stránky o toxických látkách a odpadech ve zdravotnictví, jehož cílem je probudit zájem zdravotníků o environmentální problémy ve zdravotnictví, nabídnout jim spolupráci s řešením problémů, a také možnost usilovat o získání prestižního dobrovolného nástroje systému environmentálního řízení organizace – akreditace EMAS pro jejich zdravotnické zařízení.

 

Další informace přináší naše letáky ke stažení a publikace, které jsou k zakoupení v e-shopu. Upozornění: starší letáky či publikace již nemusí obsahovat aktuální údaje, zejména z oblasti legislativy, doporučujeme se zároveň obrátit na naše poradenská střediska pro upřesnění informací.

 

Potřebujete poradit?

Zkuste najít odpovědi na své otázky na tomto odkaze.

udrzitelna spotreba
Zachranme Evropske reky
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha