Články

Bezpečné zdravotnictví

Toxické látky jsou dnes všudypřítomné a ani v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních jim neunikneme, riziko kontaktu s toxickými látkami zde může být dokonce vyšší, než v běžném prostředí.

Pacient v nemocnici přichází do styku s mnoha toxickými látkami, které se mohou dostávat do jeho těla, mnohdy dokonce v nadlimitní koncentraci. Ohroženy jsou především děti, v prvé řadě ty předčasně narozené v inkubátorech. Zdravotnická zařízení jsou také zdrojem toxických látek vypouštěných do ovzduší jako důsledek spalování toxického odpadu.

 

Přítomnost toxických látek ve zdravotnických zařízeních

Ve zdravotnictví se dnes používá mnoho výrobků a pomůcek vyrobených z měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Ke změkčení PVC se používají především ftaláty, které však nejsou v této plastické hmotě pevně (chemicky) vázány a postupně se z něj uvolňují. Z těchto zdravotnických pomůcek, jako např. z různých katetrů, hadiček, krevních vaků apod., se potom ftaláty uvolňují do tekutin, např. do krve, a poté i do těl pacientů. Ftaláty však jsou v nemocnicích přítomny často i v linoleu, tapetách i v jiných výrobcích běžné spotřeby, odkud se rovněž uvolňují a mohou být vdechnuty pacienty a personálem nemocnice. Dnes již většinou existují náhrady výrobků z PVC, takže je již možné je z větší části nahrazovat.

Další nebezpečnou látkou je rtuť, která patří mezi jedny z nejvíce toxických látek vůbec. V zdravotnických zařízeních ji nalezneme v různých teploměrech, přístrojích na měření tlaku (tonometrech) apod. Za tyto přístroje již z části existují náhrady, které rtuť neobsahují.

 

Odpady ve zdravotnictví

Zdravotnický odpad je klasifikován jako nebezpečný odpad, především pro možnou přítomnost infekčních zárodků. Mezi zdravotnický odpad řadíme použité injekční stříkačky a jehly, krevní vaky, obvazový materiál apod. Prakticky veškerý zdravotnický odpad se spaluje ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu, která jsou ke spalování tohoto odpadu uzpůsobena. Avšak spalováním se z odpadů uvolňují nebezpečné látky, jako jsou dioxiny či rtuť a dostávají se takto do životního prostředí. Dalším problémem je zatím nedostatečné třídění odstatního odpadu z nemocnic, který může být často smíchán s nebezpečným odpadem a pak spálen. Důsledným vytříděním a následným použitím nespalovacích technologií k likvidaci zdravotnického odpadu můžeme snížit objem spáleného odpadu na 80 až 90 % původního množství.

 

Kam dále?

Pokud máte zájem o další informace ohledně problematiky toxických látek ve zdravotnictví, navštivte naše stránky o toxických látkách a odpadech ve zdravotnictví, jehož cílem je probudit zájem zdravotníků o environmentální problémy ve zdravotnictví, nabídnout jim spolupráci s řešením problémů, a také možnost usilovat o získání prestižního dobrovolného nástroje systému environmentálního řízení organizace – akreditace EMAS pro jejich zdravotnické zařízení.

 

Další informace přináší naše letáky ke stažení a publikace, které jsou k zakoupení v e-shopu. Upozornění: starší letáky či publikace již nemusí obsahovat aktuální údaje, zejména z oblasti legislativy, doporučujeme se zároveň obrátit na naše poradenská střediska pro upřesnění informací.

 

Potřebujete poradit?

Zkuste najít odpovědi na své otázky na tomto odkaze.

udrzitelna spotreba

Banner-stika

Sledujte nás: