Bezpečnostní rizika pro dopravu

Osvětová samolepka s heslem: „Pozor na stromy! Stojí podél silnic šílenou rychlostí!“

Osvětová samolepka s heslem: „Pozor na stromy! Stojí podél silnic šílenou rychlostí!“

Ty nejstarší aleje u nás byly vysazovány ještě jako součást silnic určených pro provoz koňských povozů. Nárůst rychlosti a hustoty provozu na většině silničních sítí nejen u nás sebou nese zvýšená bezpečnostní rizika. Důležitou hodnotou středoevropské krajiny je právě její rozmanitost, která se nutně projevuje také v technických možnostech realizace silniční sítě v ČR. Jedná se zejména o různorodost terénu, ale také o technické parametry samotné, vyvolané například klimatickými podmínkami – realizace příkopů, propustků a mostků (srovnej např. s technickým řešením silniční sítě na americkém Středozápadě). Kromě dálniční sítě není reálné v těchto podmínkách donekonečna zvyšovat pasivní bezpečnost silnic, bez řešení druhé strany problému – bezpečného chování ze strany řidičů.

Ze statistik je zřejmé, že stromy samotné příčinou dopravní nehody nejsou. Zhoršují však možné následky. V drtivé většině případů tkví příčina v chování řidiče jak před jízdou (v průměru téměř každá 6. osoba byla usmrcena při nehodě zaviněné pod vlivem alkoholu), tak během jízdy (více jak třetinu úmrtí způsobila rychlá jízda). Následkem nehody a konečnou příčinou smrti pak byla u čtyř případů z deseti srážka s jiným vozidlem. 

Nepravdivé mýty o alejích a bezpečnosti provozu

 

Alej_-_pohled_z_auta
1. Aleje rozptylují pozornost řidičů

Skutečnost:

Stromořadí pomáhají sledovat směr silnice v krajině a zvyšují pozornost při řízení. Bíle natřené stromy pomáhají s navigací zejména v noci a za špatné viditelnosti.

Alej_v_Telci
2. Stromy poškozují silnici

Skutečnost:

Stromy zpevňují krajnici a zabraňují podmílání vozovky vodou.

zasnezena_alej
3. Aleje komplikují údržbu vozovky

Skutečnost:

V zimě chrání aleje silnici před sněhem, také ve větrném počasí brání navátí sněhu na vozovku.

auto_nabourane_ve_stromu
4. Aleje způsobují dopravní nehody

Skutečnost:

Příčnou dopravních nehod je nezodpovědnost řidičů a příliš rychlá jízda. Náraz do stromu je důsledkem, nikoliv příčinou nehody.