Bezpečnostní zprávu Spolany lze připomínkovat na internetu

8.2.2003 - PRAHA | Novinky
Koncem ledna obdržely obce v okolí Spolany její novou bezpečnostní zprávu na CD. Do cca 15. února vyhlásí na svých úředních deskách zahájení lhůty pro připomínkování bezpečnostní zprávy. Aby tuto možnost mělo daleko více lidí, rozhodli jsme se bezpečnostní zprávu vyvěsit na našich webových stránkách. Najdete ji ke stažení ve formátu pdf na adrese http://spolana.arnika.org. Arnika také upozornila na neúplnost Bezpečnostní zprávy Spolany, kterou dostaly obce (viz tiskovou zprávu z 6. února 2003).

Koncem ledna obdržely obce v okolí Spolany její novou bezpečnostní zprávu na CD. Do cca 15. února vyhlásí na svých úředních deskách zahájení lhůty pro připomínkování bezpečnostní zprávy. "Aby tuto možnost mělo daleko více lidí, rozhodli jsme se bezpečnostní zprávu vyvěsit na našich webových stránkách. Najdete ji ke stažení ve formátu pdf na adrese /spolana-neratovice. Nedivte se však, že v ní chybí přílohy. Přesně takto, tedy neúplnou, ji od Krajského úřadu Středočeského kraje dostaly obce," říká vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů, RNDr. Jindřich Petrlík. Arnika na neúplnost bezpečnostní zprávy a potřebu takovýto dokument zpřístupňovat prostřednictvím internetu upozornila ministry Libora Ambrozka a Vladimíra Mlynáře (viz tiskovou zprávu z 6. února 2003).

Bezpečnostní zpráva a bezpečnostní program jsou důležitými dokumenty, které musí zpracovat podniky nakládající s nebezpečnými a toxickými látkami. Zákon č. 353/99 Sb. o prevenci závažných havárií umožnil veřejnosti tyto dokumenty připomínkovat. "Nejde jen o cár papíru. Bezpečnostní zpráva a bezpečnostní program mají popsat systém zabezpečení velkých průmyslových provozů (chemičky, sklady chemikálií, spalovny nebezpečných odpadů apod.) proti haváriím. O nutnosti takového zabezpečení a dohledu nad tím, jak je koncipováno, se přesvědčili lidé žijící v okolí Spolany již mnohokrát. Naposledy při povodních v srpnu 2002 a po nich. Připomínkování bezpečnostní zprávy veřejností a obcemi může Spolany přimět k lepšímu systému zabezpečení podniku proti únikům toxických látek do prostředí," stručně shrnul význam veřejné kontroly bezpečnostní zprávy Petrlík.

Stránky o Spolaně na Budoucnosti bez jedů.

Banner-stika

Sledujte nás: