Programu ochrana přírody - Děkujeme za podporu

eea-and-norway   NROS


Aktivity Programu ochrana přírody byly podpořeny z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnost.

Program ochrana přírody podporuje i Nadace Partnerství.

Nadace_Partnerstvi