Biodiverzita lesů Náhorního Karabachu v ohrožení kvůli rozsáhlým požárům. Arménské nevládní organizace usilují o podporu mezinárodních environmentálních platforem

4.11.2020 - JEREVAN | Články
FOTO: armradio.am
Padesát nevládních organizací z Arménie nově vydalo společné prohlášení určené mezinárodním environmentálním platformám, organizacím a významným environmentalistům kvůli požárům lesů, které byly způsobeny použitím fosforových zbraní v Náhorním Karabachu – regionu známém pro svou biodiverzitu a řadu endemických druhů. Místní nevládní organizace varují před vážnými hrozbami pro životní prostředí a požadují odpovědnost za ochranu cenných ekosystémů, druhových populací a genetických zdrojů před ekocidou.

Požáry vypukly v pátek 30. října, kdy ázerbájdžánské síly během eskalujícího konfliktu v Náhorním Karabachu použily munici obsahující nebezpečný bílý fosfor a ke 2. listopadu došlo k požárům více než 1815 hektarů lesů. 

Užití vysoce hořlavého bílého fosforu vážně ohrožuje tuto druhově bohatou lokalitu a je považováno za zločin proti přírodním ekosystémům. “Tato oblast je známá svou vysokou mírou endemismu a je domovem více než 6000 druhů rostlin, 153 druhů savců, 400 druhů ptáků a dalších živých organismů. Stovky rostlinných a živočišných druhů nalezených v Náhorním Karabachu jsou uvedeny jak v místní Červené knize, tak v Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody, mající status ochrany na globální úrovni,” vysvětlují organizace ve společném prohlášení.

Situace představuje komplexnější dlouhodobou hrozbu, jak je dále popsáno ve sdělení, které bylo zasláno celkem 77 významným adresátům působícím na poli ochrany životního prostředí: “Nejenže tyto lesy hrají důležitou roli při zachovávání příznivých podmínek pro udržitelný rozvoj, ale místní obyvatelé jsou na nich silně závislí i z hlediska živobytí. Používání munice z bílého fosforu ázerbájdžánskými silami v těchto lesích nejenže zničí cenné ekosystémy a ohrožené druhy vystaví riziku vyhynutí, ale bude po celá léta kontaminovat řeky a podzemní vody, což je významnou hrozbou regionálního rozsahu pro veškerý život v této oblasti.“

K výzvě se rovněž přidal i arménský ministr životního prostředí Romanos Petrosyan, který zaslal dopis výkonným tajemníkům úmluv o životním prostředí a také mezinárodním organizacím a dalším partnerům.


EcoLur - Prohlášení 50 arménských nevládních organizací o používání fosforových zbraní v lesích Náhorního Karabachu adresovaný mezinárodnímu společenství: https://www.ecolur.org/en/news/biodiversity/12807/
EcoLur - Ministr životního prostředí vyzývá k předejití ekocidě v Artsaku: https://www.ecolur.org/en/news/officials/12810/

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu