Biokosmetika

Cosméticos de MatarraniaPrůměrná žena používá 9-12 různých kosmetických přípravků denně. Každý z nich se skládá z desítek chemických látek. Bohužel dlouhodobé působení těchto látek a jejich vzájemné ovlivňování v těle člověka je stále ještě velkou neznámou. Chemikálie se do kosmetiky přidávají pro usmrcení baktérií a prodloužení skladovatelnosti přípravků, jiné se přidávají pro dosažení lepší vůně, vzhledu či jako barviva. Tyto látky mohou být toxické. Vědci nejsou schopni určit, jaké vlivy bude mít dlouhodobé působení těchto látek zejména pro dospívající dívky.

Do kosmetiky se přidávají endokrinní disruptory (chemikálie, které ovlivňují a narušují normální produkci a reakce produktů žláz s vnitřní sekrecí) a alergeny (sloučeniny způsobující alergie). Další rizika mohou způsobovat nanomateriály, jejichž rozsah používání v kosmetických přípravcích se zvyšuje, zejména v přípravcích na ochranu proti slunci. A konečně některé chemické látky mají senzibilizační účinky, které způsobují kožní problémy, ekzémy a astma. Jelikož většina kosmetických přípravků se nanáší přímo na kůži, dermatologové u nich v prvé řadě testují nepříznivé účinky na kůži. Ale chemikálie aplikované na kůži (ústa, obličej) se vstřebávají přímo do krve. Toxické chemikálie, které se dostanou do našeho těla, způsobují alergie nebo ekzémy, kromě toho se však na kratší nebo delší dobu ukládají v lidských tkáních a později mohou způsobovat různé komplikace těhotným ženám a jejich dětem, mohou narušovat působení hormonů a způsobovat abnormality vývoje dětí atd.

Evropská unie má nejpřísnější systém regulace chemických látek v kosmetice. Řada látek je zakázána, řada z nich je povolena jen v minimálním množství. Podrobnější informace o potenciálně škodlivých látkách v kosmetice si přečtěte v článku "Rizika_spojená_s_chemickými_látkami_v_kosmetice.pdf" z roku 2014.