Historie Týmu Bořena

borenaPočátky Týmu Bořena sahají na konec roku 1979, kdy jej založila skupina studentů z Bíliny. Název Týmu vzniknul dle jména vědmy Bořeny, která údajně žila na hoře Bořni v Bílině. Od roku 1985 do roku 1994 přemístili členové týmu řadu ohrožených rostlinných druhů z předpolí rostoucí hory hlušiny. Pod tunami hlušiny z povrchového hnědouhelného dolu (dříve Maxim Gorkij, dnes Doly Bílina) zmizely v radovesickém údolí čtyři vesnice. Zmizely rozsáhlé pozemky s úrodnými černozeměmi, malebná krajina, byla zrušena tři chráněná území, plánu zasypat údolí byl přizpůsoben rozsah chráněné krajinné oblasti. 

Ze tří různých typů lokalit se podařilo přestěhovat devět druhů rostlin. Osm z nich se ve svých nových domovech zabydlelo. Z bývalého chráněného naleziště Bělák byly na nové lokality přesazeny len žlutý (Linum flavum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), sasanka lesní (Anemone sylvestris), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), plamének přímý (Clematis recta) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). Od Lukovského potoka k potoku Mukovskému se dostaly bledule jarní (Leucojum vernum) a ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia). Pozornost Týmu Bořena se nyní přesunula především na lokality, kde rostliny našly náhradní útočiště. Má nad nimi patronát a snaží se udržet na nich přirozené podmínky pro další existenci těchto rostlin v Českém středohoří.

V září 2010 byla naše péče odměněna nálezem další velmi vzácné rostliny, kvetoucí hořečky brvité (Gentiana ciliata).

koseni

Součástí každoroční péče o pronajatou lokalitu je i kosení travního porostu.