Květena

Len žlutý (Linum flavum)
len žlutýLen žlutý je vytrvalá bylina, kterou lze nalézt na světlých a suchých stanovištích. Kvete od června do července žlutými květy. Dorůstá výšky od 20 do 50 cm. Stanoviště s populací lnu žlutého v Českém středohoří tvoří nejzápadnější hranici jeho výskytu. Patří mezi chráněný rostlinný druh.

Len žlutý se dokonale přizpůsobil extrémním podmínkám lokalit tzv. bílých strání, na kterých se vyskytuje. Má kořeny rozprostřené do šířky. Bílé stráně jsou extrémně suché lokality většinou s mělkou vrstvou humusu. Díky vápnitému podkladu na nich má však len žlutý řadu společnic z říše rostlin. Jen v jedné jediné lokalitě (Bílé stráně u Pokratic) je tento neopakovatelný typ rostlinných společenstev přísně chráněn. Jak však společenstva bílých strání mizí z naší přírody, jsou i jejich obyvatelé stále vzácnější. Len žlutý rostl také v maloplošném chráněném území Bělák. Toto návrší dnes již skončilo pod Radovesickou výsypkou.

Ještě předtím než bylo nejzápadnější místo výskytu lnu žlutého v České republice zničeno, stihly Tým Bořena - (pobočka sdružení Arnika) a Český svaz ochránců přírody (jeho teplické organizace) přestěhovat několik stovek trsů této vzáccné rostliny na náhradní lokality. Arnika se snaží nyní tyto lokality chránit formou pozemkového spolku a zachovat na nich podmínky příhodné pro přežití ohrožených druhů rostlin.

Plamének přímý (Clematis recta)
thumb_plamenek-primyPlamének přímý je mrazuvzdorná vytrvalá bylina. Kvete od května do června v bohatém květenství bílých květů. Dodnes se výtažky z plaménku přímého používají jako lék proti nemocem mužských pohlavních orgánů. Dorůstá výšky až 100 cm. V syrovém stavu je jedovatý.

Hvězdnice chlumní (Aster amellus)
hvezdnice-chlumniHvězdnici chlumní lze pozorovat od července do září na suchých stanovištích, jako jsou suché trávníky, suché a světlé křoviny a suché lesy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky mezi 20 - 60 cm. Dosti často roste větší množství jedinců pohromadě (vytvářejí jakési společenstvo). Její jméno je odvozeno od hvězdicovitého uspořádání jazykovitých květů v úboru. Vyskytuje se vzácně.Hadí mord španělský (Scorzonera hispanica)
scorzonera-hispanicaHadí mord španělský lze nalézt na suchých stanovištích, ale daří se mu i v jakékoliv zahradní půdě. Kvete během letních měsíců žlutými květy. Dorůstá výšky mezi 50 - 120 cm (v závislosti na dostatku živin). Patří mezi trvalky. Kořeny této byliny jsou po uvaření jedlé a poměrně chutné (sladká chuť). Zajímavostí je, že se v minulosti hadí mord používal jako lék proti hadímu uštknutí (odtud název byliny).


Sasanka lesní (Anemone sylvestris)
sasanka-lesniSasanku lesní je možno nalézt od dubna do června na suchých stanovištích, jako jsou světlé a suché lesy a mírně suché trávníky. Dobré životní podmínky pro sasanku lesní najdeme na kyprých, výživných, vápnitých půdách. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky mezi 15 - 50 cm. Vyskytuje se velmi vzácně. Je jedovatá!


Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
belozarka-liliovaBělozářku liliovitou lze nalézt od května do července na suchých stanovištích, jako jsou suché trávníky, světlé lesy a lesní okraje. Patří mezi teplomilné a vytrvalé rostliny. Dorůstá výšky mezi 30 - 70 cm. Na našem území se vyskytuje vzácně.
Bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum)
Bělozářku větevnatou je možno pozorovat od června do srpna na suchých stanovištích, jako jsou suché trávníky, světlé lesy a křoviny. Bělozářku větevnatou často najdeme na kyprých, vápnitých půdách. Dorůstá výšky mezi 30 - 100 cm. Patří mezi vytrvalé byliny. Její výskyt je vzácný.

Bledule jarní (Leucojum vernum)
bleduleBleduli jarní je možno nalézt od února do dubna na vlhkých stanovištích, jako jsou vlhké lesy, křoviny a louky. Na místech výskytu se objevuje ve větších porostech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 30 cm. Na našem území se vyskytuje jen velmi vzácně. Je jedovatá!Ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia)
Ladonka-dvoulistaLadoňku dvoulistou lze pozorovat od března do dubna na vlhčích stanovištích, jako jsou smíšené a lužní lesy, bučiny, vlhké louky a lesní okraje. Jedná se o teplomilnou a vytrvalou bylinu, která dorůstá výšky mezi 10 - 20 cm. Ladoňka dvoulistá patří mezi silně ohrožený druh flóry ČR. Zajímavostí je, že její semena šíří mravenci.
Hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)

thumb_HoreckaBrvitaHořeček  brvitý (Gentianopsis ciliata, dříve hořec nebo hořeček brvitý) kvete relativně pozdě, od července do října - tedy na podzim. Roste spíše ve vyšších polohách, od pahorkatin po horské polohy. Vyhledává výslunné travnaté svahy, meze, stráně, opuštěné lomy. Dorůstá výšky 10 - 30 cm.

V České republice se vyskytuje roztroušeně. Vzhledem k výraznému úbytku v posledních letech byla zařazena na Červený seznam jako ohrožený druh.

Použitá literatura:
M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí, Katalog biotopů České republiky, Praha 2001, AOPK ČR
D. Randuška, L. Šomšák, I. Háberová, Barevný atlas rostlin, Bratislava - Ostrava 1986, Obzor - Profil