Bromované zpomalovače hoření

recyklace zblizkaBromované zpomalovače hoření zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu. Obvykle jsou přidávány do textilií, nábytku, izolací a elektroniky. Používají se většinou látky s obsahem bromu, které jsou strukturou podobné polychlorovaným bifenylům (PCB), již dávno zakázaným. Nejčastěji používané jsou tzv. polybromované difenylétery či hexambromcyklododekan. Řada z nich již byla zakázána, a to i na mezinárodní úrovni Stockholmskou úmluvou. Jedná se totiž o látky v přírodě se špatně rozkládající a přetrvávající dlouho v přírodě.

Zpomalovače poškozují imunitní, hormonální a reprodukční systém. Jsou spojené se sníženou inteligencí a soustředěním u malých dětí. Vědci se domnívají, že také způsobuje rakovinu jater. Do lidského organismu se vedle konzumace potravin dostávají při kontaktu s kůží nebo vdechnutím.

Každým rokem na celém světě vyprodukujeme 322 milionů tun plastového odpadu. Ten často putuje do rozvojových zemí, k dalšímu zpracování. S ním do recyklačních zařízení míří i zakázané zpomalovače hoření, které byly součástí původního výrobku. Evropská unie povoluje firmám, aby při výrobě používaly recyklovaný materiál, do kterého se kdysi směly přidávat dnes již zakázané látky. A tak se k nám prostřednictvím recyklovaných výrobků vracejí toxické látky jako bumerang.

Rizikové chemikálie nakonec končí v hračkách, stavebních materiálech a vybavení domácnosti, zkrátka v předmětech, kterými jsme denně obklopeni.

Cílem kampaně Arniky RECYKLUJ BEZ JEDŮ je odstranit tyto látky z recyklačního koloběhu a zabránit, aby se z toxického plastu nadále vyráběly nové produkty. Recyklace je přeci správnou cestou, která šetří zdroje i energii. Podepište výzvu Recykluj bez jedů a pomozte nám prosadit čistou recyklaci.