Bromované zpomalovače v prachu z pražských budov

obr reportBromované zpomalovače hoření se přidávají nejčastěji do elektroniky. Z ní se mohou během používání elektronických přístrojů uvolňovat. Shromažďují se pak v prachu v místnostech, kde na počítačích pracujeme.

V roce 2018 provedla Arnika šetření mapující znečištění vnitřních prostor prachem s obsahem zpomalovačů hoření. Výsledná studie odhalila, že kontaminace těmito látkami je o něco vyšší v kancelářích než v domácnostech. Současně se v prachu objevují v daleko vyšších koncentracích náhrady bromovaných zpomalovačů hoření, a to ty organofosfátové. U některých z nich je ale podezření, že jsou karcinogenní.

Arnika doporučuje pravidelné větrání a důkladný úklid pomocí vlhkého hadru. Tím můžeme místnost zbavit prachu, na který se vážou toxické látky. Zpomalovače se navíc z elektroniky rychleji uvolňují vlivem tepla. Spotřebiče v pohotovostním režimu nebo neustále zapnuté se zahřívají, a únik látek je proto vyšší. Pokud je to možné, je lepší spotřebiče zcela vypínat.