Bude stavební povolení vydáno i za cenu porušení zákona?

12.11.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
Plánovanou rekonstrukcí Broumarské ulice v Praze-Kyjích je ohrožena statika románského kostela sv. Bartoloměje, prohlášeného za národní kulturní památku. Broumarské ulici, která je již dnes dopravně přetížena, hrozí po rekonstrukci ještě vyšší objem projíždějících automobilů. O vydání stavebního povolení na úpravy komunikace právě teď rozhoduje stavební úřad Městské části Praha 14, ačkoli příslušné řízení mělo být podle zákona zastaveno.
Broumarskou ulicí, která prochází historickým středem Kyjí a v blízkosti jak románského kostela, tak i obytné zástavby, již dnes projíždí přes 1500 aut za hodinu. Po plánovaném napřímení a rozšíříření se tato komunikace stane atraktivní spojkou mezi ulicemi Českobrodskou a Chlumeckou zejména pro auta, která směřují do nákupních center na Černém Mostě. Stavební řízení na povolení rekonstrukce Broumarské ulice bylo zahájeno dne 18. 4. 2001. Kvůli neúplné žádosti investora stanovil stavební úřad lhůtu k jejímu doplnění. Přestože investor všechny požadované dokumenty včas nedodal, stavební úřad v řízení pokračuje. „Podle stavebního zákona musí být v tomto případě řízení zastaveno. Nebude-li stavební úřad toto respektovat a vydá stavební povolení, bude toto povolení nezákonné,“ uvádí JUDr. Ondřej Tošner z Centra pro podporu občanů. Mezi dokumenty, které měly být předloženy, je i statické posouzení kostela a jeho okolí, které je nezbytné k posouzení negativního vlivu plánované rekonstrukce na tuto národní kulturní památku. Vzhledem k tomu, že již v současné době jsou zdi kostela narušeny, je jisté, že další zvyšování dopravy v jeho okolí přispěje ke zhoršení stávajícího stavu. Státní památkový ústav v Praze dokonce požaduje vyloučení nákladní a autobusové dopravy z okolí kostela. Občanské sdružení „Zdravé Kyje“ podalo stavebnímu úřadu připomínky, v nichž upozorňuje i na další nedostatky v řízení – zejména chybějící podkladová rozhodnutí některých dotčených orgánů státní správy. „Domníváme se též, že rozdělení stavby na tři samostatná stavební povolení je snahou o obcházení požadavků památkářů, které dosud nebyly respektovány. Požadujeme upravení projektu. Rekonstrukce by měla být citlivější k charakteru daného místa, které bylo v roce 1995 navrženo na prohlášení za památkovou zónu“, říká MUDr. Hana Pospíšilová, předsedkyně sdružení. Kromě Centra pro podporu občanů „ARNIKY“ a „Dětí Země“ a koalice občanských sdružení „SOS Praha“ podporuje jejich snahu i „Klub za starou Prahu“ a „Pražské matky“. Kontaktní osoby: Občanské sdružení Zdravé Kyje - MUDr. Hana Pospíšilová - tel: 02/8186 7398, Centrum pro podporu občanů - JUDr. Ondřej Tošner, tel: 0723/682 183
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu