Bytovka na Břevnově

Praha 6 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Společnost Central Group zamýšlela postavit další ze svých projektů a jako vhodné místo si vybrala pražský Břevnov. Místní však o vhodnosti záměru silně pochybovali. V roce 2015 se jim podařilo zrušit nezákonnou úpravu územního plánu a díky tomu se bude muset o stavbě znovu jednat. A tentokrát pěkně veřejně. 

Pět podlaží u Kutnauerova náměstí

Vraťme se ale k historii celé kauzy. Úplně na začátku byly pozemky určeny územním plánem jako plocha pro veřejné vybavení mateřské, základní a střední školy /VVS/ na funkci smíšené městského typu /SVM/ a všeobecně obytné /OV/. Dvoupodlažní budova školy zde byla plánovaná především s ohledem na špatnou geologickou situaci v lokalitě.

Změnou územního plánu Z 1763/07 došlo ke zrušení části plochy veřejně prospěšné stavby a plocha byla určena pro výstavbu polyfunkčních, bytových objektů, a to usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/38ze dne 26. 3. 2010.

V roce 2012 schválil odbor územního rozvoje na magistrátu jednu ze stovek úprav územního plánu. Tentokrát měla číslo U 944 a zvyšovala využitelnost jednoho břevnovského pozemku z kódu C na kód E. Ten umožňuje stavět až pětipodlažní domy. Změna samozřejmě nebyla samoúčelná. Těsně před zrušením úpravy bylo záměrem investora – známé developerské firmy Central Group - stavět bytový dům s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími (5. podlaží tzv. ustupující). Pro bližší představu uveďme, že celý pozemek má rozlohu 5 723 m2, samotná stavba zabere 2820 m2. Zastavěná plocha nadzemní části měla činit 1450 m2. V objektu mělo podle plánu vzniknout 66 bytových jednotek, 82 garážových stání a k domu mělo náležet ještě 7 venkovních stání.

Informace - nedostupné

K plánovanému záměru dlouhou dobu neexistoval dostatek informací (oznámení v systému EIA se objevilo až v březnu 2015 a alespoň částečně konkretizovalo představy Central Group). Naprostý nedostatek informací o záměru vyplývá i z webu Prahy 6, kde bylo k dotazu jednoho občana uvedeno, že „pozemek je územním plánem určen pro stavby bytových domů a základní obchodní a městskou vybavenost. Pozemek je privátní, vlastník nabídl pozemek k prodeji. Zájemci o koupi si ověřují studiemi kapacitní možnosti pozemku a strukturu jeho zastavění. Někteří požádali o posouzení záměru i městskou část. Zatím ale není žádná studie závazným záměrem, neboť není předkládaná vlastníkem pozemku. V současné době není podána žádná žádost o územní řízení či stavební povolení v rámci správních řízení vedených Odborem výstavby Úřadu MČ Praha 6.“ (https://www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=32)

Původní záměr, který projednávala Komise pro územní rozvoj MČ Praha 6 a který plánoval ještě jiný investor (BM Develop, s.r.o.), měl být dokonce ještě rozmáchlejší. Podle materiálů z Komise ze srpna 2013, bylo záměrem investora postavit dva bytové domy.

Jedině soudně

Na konci jara 2015 podal jeden ze sousedních vlastníků ve spolupráci s Arnikou žalobou proti nezákonné úpravě územního plánu. Soud dal místním za pravdu a nezákonnou úpravu zrušil. Je však pravděpodobné, že dříve či později dojde k opětovné snaze schválit takovou úpravu územního plánu, která by umožnila výstavbu. V každém případě se to už nebude dít a zavřenými dveřmi, ale s argumenty a za účasti a kontroly občanů.  

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu