O Centru pro podporu občanů

cepoCentrum pro podporu občanůje jedním ze tří programů sdružení Arnika. Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí.

Poskytujeme bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. Zaměřujeme se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst, ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady. Prosazujeme právo občanů na informace a na účast v rozhodování.

Historie

Centrum pro podporu občanů vzniklo v roce 1996 jako samostatná sekce nevládní organizace Děti Země. Na Děti Země se tehdy obracely každoročně desítky lidí se žádostmi o radu a pomoc. Protože organizace nechtěla tazatele odmítat a rozsah konzultací začal postupně přesahovat běžné poradenství, založila specializovanou sekci pro podporu jednotlivců, občanských sdružení i obcí.

V roce 2001 se Centrum pro podporu občanů stalo jedním ze zakládajících subjektů nově vznikajícího ekologického sdružení Arnika.

Činnost Centra pro podporu občanů od počátků přesahovala klasické právní poradenství. Náš servis zahrnuje také odbornou pomoc, medializaci problémů, pomoc při zakládání a řízení občanských sdružení, vyjednávání, pořádání akcí pro veřejnost. Pomůžeme sestavit plán dlouhodobé kampaně a navázat potřebné kontakty. Na řešení zvláště závažných problémů se Centrum samo aktivně podílí.

Vedle konzultací a řešení vybraných případů organizujeme semináře o využití právních i jiných nástrojů při ochraně životního prostředí, vydáváme metodické příručky, letáky a další publikace, pořádáme výstavy a informační stánky.

Do dnešních dní pomohlo Centrum založit desítky nových občanských sdružení. V řadě kauz se místním občanům za naší podpory podařilo ubránit životní prostředí před devastací, ať už se jednalo o kácení stromů, stavby skládek či spaloven odpadů, továrny, dopravní stavby či lomy. Usilujeme o prosazení takových řešení, která napomáhají k udržitelnému rozvoji našich měst a obcí a neohrožují životní prostředí ani zdraví lidí.

Naše činnost se neobejde bez finanční podpory jednotlivců, sdružení a obcí. Možná byste rádi podpořili činnost Centra pro podporu občanů. Konkrétní možnosti naleznete na našich stránkách.

 

Motto:

Jestliže budeme snít o návratu do dětství, jestliže podlehneme pokušení spoléhat se na druhé a být tak šťastni, jestliže couvneme před úkolem nést svůj kříž, kříž lidskosti, rozumu a odpovědnosti, jestliže ztratíme odvahu a vyhneme se námaze, měli bychom hledat posilu v plném porozumění prosté volbě, před níž stojíme. Můžeme se vrátit ke zvířatům. Jestliže však chceme zůstat lidmi, pak máme pouze jednu cestu, cestu do otevřené společnosti. Musíme jít dál do neznáma, nejistoty a nebezpečí, a s veškerým svým rozumem usilovat jak o bezpečí, tak o svobodu.

Karl R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, (přeložil M. Calda)

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu