Centrum pro podporu občanů - Děkujeme za podporu

eea-and-norwayNROS

Aktivity Centra pro podporu občanů byly podpořeny z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti.

MZPNadace_PartnerstviVIAopen-society-fund-prahatrust-for-civil-society-in-CandEEGreensEFA-ENsdruzeni-krajina-logo

Centrum pro podporu občanů podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace VIA pro místní iniciativy prostřednictvím Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Nadace Open Society Fund Praha, poslanecká skupina The Greens / European Free Alliance v Evropském parlamentu a Sdružení Krajina.

Konkrétní aktivity, vyjádření a publikace Centra pro podporu občanů nemusejí vyjadřovat názory dárců.

Děkujeme za spolupráci

Simona Albrechtová ▪ Simon Bush ▪ Michael Cramer ▪ Zuzana Drhová ▪ Elan Fessler ▪ Karen Fortuin ▪ Anna Frajtová ▪ Václav Fryček ▪ Vlado Milunić ▪ David Hammerstein-Mintz ▪ Hana Hegerová ▪ Marie Hrušková ▪ Christiane Weitzel ▪ Gisela Kallenbach ▪ Petr Kučera ▪ Jan Losenický ▪ Marie Medunová ▪ Jakub Němeček ▪ Věra Macková - VM Tisk ▪ Karel Maier ▪ Radka Pešoutová ▪ Adéla Petráková ▪ Ondřej Petrlík ▪ Přemek Podlaha ▪ Markéta Podolská ▪ Jan Pokorný ▪ Bohumil Reš ▪ Jitka Saniová ▪ Eva Schallerová ▪ Luba Skořepová ▪ Helena Šímová ▪ Radim Šrám ▪ Lucie Tlustá ▪ Pavel Trpák ▪ Hana a Petr Ulrychovi ▪ Ondřej Tošner ▪ Petr Vacek ▪ Jiří Válal ▪ Jiří Vanžura ▪ Bas van Vliet ▪ Grietje Zeeman

My a svět

Ať chceme nebo ne, jsme jako lidé svázáni se světem stejně jako každý jiný tvor na Zemi. Zároveň jsme za osud světa zodpovědní. Arnika si to uvědomuje, a proto již od svého počátku v roce 2001 věnuje velkou pozornost mezinárodní spolupráci. Zapojujeme se do mezinárodních projektů, spolupracujeme s partnery v zahraničí a podílíme s na práci mezinárodních sítí.

E-Polis – síť pro udržitelný rozvoj měst

e-polis-ilustracniDnešní evropská města se potýkají s podobnými problémy: s nadměrným automobilismem, s ničením historické architektury a nevhodnou výstavbou, úbytkem zeleně a zhoršováním kvality životního prostředí.

V roce 2006 byla z iniciativy čtyř poslanců Evropského parlamentu založena evropská síť nevládních organizací E-Polis. Jejím cílem je spojit občanské skupiny z různých zemí EU, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností, přispívat k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a hledat alternativní řešení existujících problémů. Prosazujeme lokální řešení, zlepšující život obyvatel daného místa. Za základ společné evropské identity považujeme spojení udržitelného rozvoje s péčí o kulturní dědictví. ► více…

Výzkumy s Univerzitou Wageningen

studenti-wageningenUdržitelný rozvoj měst je od roku 2008 tématem společných projektů University of Wageningen z Nizozemi a Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Univerzita pořádá každoročně praktický kurz, v němž studenti řeší komplexní zadání a na skutečném problému se učí mezioborové spolupráci. Projekt, který je závěrečnou součástí magisterského programu Environmentálních studí,probíhá dva měsíce. Zoho dva týdny provádějí studenti terénní výzkumy a rozhovory v Praze. Třicetičlenný tým je složen ze studentů pocházejících z více než deseti zemí světa a zaměřených na různé vědní obory. Předmětem jejich zájmu je zapojení veřejnosti do rozhodování, analýza služeb ekosystémů, správní procedury a další oblasti. Výzkum se neliší od skutečné práce konzultačních agentur.  ► více…

Aarhuská pracovní skupina EEB

aarhuska-skupinaJsme zapojeni do pracovní skupiny Aarhuské úmluvy sítě nevládních organizací European Environmental Bureau (EEB) sídlící v Bruselu.

Jejím smyslem je sledovat praktické naplňování mezinárodní úmluvy o právu občanů na informace, právu na účast v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí a právu na přezkoumání sporných případů nezávislými soudy. EEB sdružuje organizace působící v Evropě a bývalých státech Sovětského svazu, kde rovněž platí Aarhuská úmluva. Praktické naplňování Aarhuské úmluvy je zároveň hlavním obsahem naší činnosti v České republice - poskytujeme bezplatné poradenství a pomáháme jednotlivcům, obcím i místním občanským sdružením v prosazování jejich práva na zdravé životní prostředí.

Úspěchy centra pro podporu občanů

2008

Pomohli jsme založit 9 občanských sdružení, poskytli 972 konzultací a řešili 150 případů poškozování životního prostředí. Námi zadaný průzkum odhalil unikátní jedlový porost v Posázaví. Sdružení ve Skutči jsme pomohli podat úspěšnou žalobu proti kácení stromů kvůli stavbě supermarketu.  V Praze jsme před vykácením zachránili park v Thákurově ulici a část Letenských sadů, kudy měla vést silnice. Podařilo se nám dosáhnout kritického stanoviska UNESCO k pražským mrakodrapům. Spolu s místními sdruženími jsme podali úspěšnou žalobu proti rozšíření severojižní magistrály.

2007

Pomohli jsme založit 6 nových občanských sdružení, poskytli 864 konzultací a řešili 190 případů poškozování životního prostředí. Ve spolupráci s programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika jsme přiměli Ministerstvo životního prostředí k zákazu dalšího skladování odpadů na havarované skládce v Pozďátkách. Prosadili jsme vyhlášení ptačí oblasti Natura 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolší. Více než tisíc lidí podpořilo naši petici za lepší ovzduší na Vysočině; v důsledku ní nařídily úřady sledování škodlivin v jihlavské průmyslové zóně.

2006

Založili jsme 12 nových občanských sdružení, poskytli 543 konzultací a řešili 142 různých kauz. Obcím na Litoměřicku jsme pomohli zabránit výstavbě šrotiště autovlaků na břehu Labe. Ve spolupráci s obcí Dolní Kalná a občanským sdružením Pod Rovněmi jsme zabránili těžbě českých granátů v Podkrkonoší. Přispěli jsme k likvidaci nelegálního skladu chemikálií v Libčanech. Po mnohaletém úsilí jsme spolu s místními občany zastavili projekt na výstavbu zkušebního polygonu Škoda Auto, který by zničil unikátní stepi a lesy u Milovic.

2005

Spolu s místním sdružením jsme odvrátili hrozící rozšíření lisovny Essa Czech v Úvalech u Prahy. Pomohli jsme zastavit obnovení těžby v lomu Předhradí, která by poškodila přírodní park a ohrozila hrad Rychmburk. Občanům Roztěže na Kutnohorsku se za naší podpory podařilo přimět k ústupkům ve prospěch přírody investora golfového hřiště. Přispěli jsme k zamítnutí stavby parkoviště na místě parku v Ostravě-Svinově. Obyvatelům Libouchce u Děčína jsme pomohli zastavit znečišťování tamního potoka a potrestat viníky.

2004

Podpořili jsme místní obyvatele a pomohli jim zastavit kácení zdravých stromů v Ječné ulici v centru Prahy. Zeleni jsme se věnovali i v Ostravě, kde se nám podařilo zabránit výstavbě parkoviště na místě dětských hřišť u školy v Komenského ulici. V Kralupech nad Vltavou jsme lidem pomohli zastavit provoz linky Spolchemie, která sem po požáru v listopadu 2002 přesunula výrobu pryskyřic z Ústí nad Labem. Celkem jsme pomáhali v 67 kauzách a řešili dalších 38 případů kácení stromů. Pomohli jsme založit 7 nových občanských sdružení.

2003

V Ostravě-Porubě se nám podařilo zastavit projekt plošného kácení parku na Havlíčkově náměstí, kde měly padnout stovky zdravých stromů. Účastí ve správních řízeních se nám podařilo zachránit desítky dalších stromů v jiných částech města.

2002

Se sdružením Lysin jsme oponovali projektu centrálního kontejnerového překladiště Maersk pro střední Evropu u Lysé nad Labem. Kvůli negativním vlivům na životní prostředí byl plán zamítnut. Zabránili jsme rozšíření Broumarské ulice v Praze pro tranzitní dopravu.

2001

Spolu s obyvateli Nymburka jsme zabránili výstavbě chemické továrny Urseta, která by manipulovala s vysoce toxickým chrómem. Dosáhli jsme odstranění nepovoleného reklamního stožáru u bufetu McDonalds na okraji Šáreckého údolí v Praze.

2000

Napomohli jsme vzniku několika nových občanských sdružení a iniciovali vznik Koalice pro přírodní park Košíře-Motol v Praze. Dosáhli jsme potrestání a nařízení náhradní výsadby společnosti Metrostav za nelegální vykácení stovek stromů při výstavbě Bydlení Cibulka.

1999

Podpořili jsme místní občany a pomohli jim zastavit projekt na výstavbu podzemních garáží na náměstí Pod kaštany v Praze 6. Stavba by si vyžádala vykácení vzrostlých jírovců, které daly jméno náměstí a spoluvytvářejí charakter staré Bubenče.

1997

Ve spolupráci se starostou obce Čepí a místními občany jsme zabránili záměru společnosti EVRE na výstavbu spalovny pro tři tisíce tun odpadu ročně a s ní spojené skládky. Občané uhájili svou představu o rozvoji Čepí jako místa pro bydlení, služby a drobné podnikání.

O Centru pro podporu občanů

cepoCentrum pro podporu občanůje jedním ze tří programů sdružení Arnika. Naším posláním je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí.

Poskytujeme bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. Zaměřujeme se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst, ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady. Prosazujeme právo občanů na informace a na účast v rozhodování.

Historie

Centrum pro podporu občanů vzniklo v roce 1996 jako samostatná sekce nevládní organizace Děti Země. Na Děti Země se tehdy obracely každoročně desítky lidí se žádostmi o radu a pomoc. Protože organizace nechtěla tazatele odmítat a rozsah konzultací začal postupně přesahovat běžné poradenství, založila specializovanou sekci pro podporu jednotlivců, občanských sdružení i obcí.

V roce 2001 se Centrum pro podporu občanů stalo jedním ze zakládajících subjektů nově vznikajícího ekologického sdružení Arnika.

Činnost Centra pro podporu občanů od počátků přesahovala klasické právní poradenství. Náš servis zahrnuje také odbornou pomoc, medializaci problémů, pomoc při zakládání a řízení občanských sdružení, vyjednávání, pořádání akcí pro veřejnost. Pomůžeme sestavit plán dlouhodobé kampaně a navázat potřebné kontakty. Na řešení zvláště závažných problémů se Centrum samo aktivně podílí.

Vedle konzultací a řešení vybraných případů organizujeme semináře o využití právních i jiných nástrojů při ochraně životního prostředí, vydáváme metodické příručky, letáky a další publikace, pořádáme výstavy a informační stánky.

Do dnešních dní pomohlo Centrum založit desítky nových občanských sdružení. V řadě kauz se místním občanům za naší podpory podařilo ubránit životní prostředí před devastací, ať už se jednalo o kácení stromů, stavby skládek či spaloven odpadů, továrny, dopravní stavby či lomy. Usilujeme o prosazení takových řešení, která napomáhají k udržitelnému rozvoji našich měst a obcí a neohrožují životní prostředí ani zdraví lidí.

Naše činnost se neobejde bez finanční podpory jednotlivců, sdružení a obcí. Možná byste rádi podpořili činnost Centra pro podporu občanů. Konkrétní možnosti naleznete na našich stránkách.

 

Motto:

Jestliže budeme snít o návratu do dětství, jestliže podlehneme pokušení spoléhat se na druhé a být tak šťastni, jestliže couvneme před úkolem nést svůj kříž, kříž lidskosti, rozumu a odpovědnosti, jestliže ztratíme odvahu a vyhneme se námaze, měli bychom hledat posilu v plném porozumění prosté volbě, před níž stojíme. Můžeme se vrátit ke zvířatům. Jestliže však chceme zůstat lidmi, pak máme pouze jednu cestu, cestu do otevřené společnosti. Musíme jít dál do neznáma, nejistoty a nebezpečí, a s veškerým svým rozumem usilovat jak o bezpečí, tak o svobodu.

Karl R. Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, (přeložil M. Calda)

Rozhovor s Martinem Skalským

Pomáháme veřejnosti chránit životní prostředí

martin-skalsky-chlumovaCo je hlavní náplní Centra pro podporu občanů?

Jak už vyplývá z názvu, jde nám o podporu běžných lidí v případech, kdy chtějí přispět k řešení problémů životního prostředí. Snažíme se, aby se životní prostředí stalo věcí veřejnou. Jednak aby se lidé o kvalitu životního prostředí zajímali, jednak, aby jim nebylo jedno, v čem žijí.

Dnes máme podle zákona právo být o kvalitě životního prostředí informováni, existuje navíc řada předpisů na ochranu přírody a prostředí. Mnohdy mohou lidé do rozhodování - například o průmyslových projektech - dokonce sami zasáhnout. A to je ono. Občané by neměli být pouhými pozorovateli. V případě, kdy člověka něco ohrožuje nebo když má pocit, že může přispět ke správnému řešení nějakého problému, měl by vstoupit do hry. Právě takoví lidé nás zajímají: kteří mají jasný cíl, ale třeba přesně neznají všechny možnosti a postupy.

S jakými problémy či dotazy se na vás lidé nejčastěji obracejí?

Je to pestrá směsice problémů, od banálních, které vyřeší jednoduchá rada, až po nesmírně komplikované, na kterých potom dlouhodobě pracujeme. Nejčastější dotazy se týkají kácení stromů, černých skládek, znečišťování prostředí nejrůznějšími průmyslovými podniky a problematiky nakládání s odpady. Některé případy souvisejí s připravovanými stavbami - například v blízkosti chráněných území - nebo s novými průmyslovými a dopravními stavbami.

V čem jim můžete pomoci a v čem naopak nikoliv?

Nemůžeme nikomu nic zakázat ani nařídit, nejsme soud, úřad ani policie. Lidé od nás občas očekávají, že rychle vyřešíme kdejakou nepříjemnost. To ovšem neumíme. Naším cílem je naučit lidi, jak mohou sami přispívat k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí. Můžeme poradit, napsat úřední dopis, petici či stanovy občanského sdružení. Jsme schopni připravit podklady pro novináře či informační letáky, zprostředkovat odbornou pomoc nebo právníka. V některých zásadních kauzách se i přímo angažujeme - organizuje tiskové konference, účastníme se správních řízení a různých jednání. Vzhledem k naší omezené kapacitě se ale takto intenzivně můžeme věnovat jen pár případům současně.

Jaké jsou momentálně "nejžhavější kauzy" Centra?

Dlouhodobě sledujeme případy kácení a poškozování stromů ve městech, v alejích a parcích a snažíme se, aby se zeleň zbytečně nelikvidovala. Stromy čistí vzduch, zamořený prachem a výfukovými plyny, přispívají také k příjemnému prostředí ulic a měst.

Z konkrétních projektů sledujeme například výstavbu zkušebního polygonu firmy Škoda Auto, který ohrožuje biocentrum Mladá u Milovic, věnujeme se Lysé nad Labem, kde pracuje neekologická spalovna odpadů, má se stavět obrovské nákladní překladiště a nový silniční tah. Mimo tyto velké případy sledujeme desítky lokálních problémů a spolupracujeme s mnoha místními občany, sdruženími i obcemi.

Jaké jsou největší úspěchy? V čem se podařilo pomoci veřejnosti natolik, aby zvítězila nad průmyslovou či obchodní lobby?

Často jsou úspěchy pouze dílčí. Například u zmíněného polygonu Škoda jsme si mysleli, že je vyhráno, když automobilka odstoupila od stavby v lesích u obce Úhelnice. Jenže za pár měsíců se objevila se stejným projektem u Milovic a vše začalo nanovo.

Jedním z velkých a snad definitivních úspěchů bylo zastavení projektu společnosti URSETA, která chtěla v Nymburce budovat výrobnu smrtelně nebezpečných chromových sloučenin. Několikrát se nám již podařilo zabránit zbytečnému kácení stromů v parcích či ulicích měst, nebo odvrátit stavby v cenných přírodních oblastech - například v pražském přírodním parku Košíře - Motol.

Mimo tyto kauzy je ale myslím důležité, že jsme přispěli ke vzniku mnoha občanských sdružení a poskytli jim určitou pomoc a zázemí. Některá z nich dnes působí samostatně, velmi úspěšně brání svou lokalitu a přispívají k jejímu všestrannému rozvoji. Pokud se lidé s naším přispěním stanou rovnocennými soupeři komerčních subjektů a respektovanými partnery pro úředníky a komunální politiky, vnímám to jako velký úspěch, byť by se jim třeba nepodařilo v nějaké konkrétní kauze vyhrát.

Ptal se Marek Jehlička
Listopad 2002