Česká republika se poprvé zapojí do mezinárodního Dne bez pesticidů

30.11.2001 - PRAHA/ZLÍN | Tiskové zprávy
Mezinárodní Den bez pesticidů je každoročně 3. prosince vyhlašován organizací PAN (Pesticide International Network). V ČR se k němu letos připojí ekologická sdružení ARNIKA, Děti Země a Nesehnutí. 3. prosinec je smutně proslulý hrozivou havárií a únikem jedovatého plynu z továrny na pesticidy v indickém městě Bhopálu(viz příloha).
Osudovou noc z druhého na třetího prosince v roce 1984 uniklo z bhopálské továrny přibližně 40 tun methylisokyanátu a dalších jedovatých plynů a téměř okamžitě usmrtilo asi 8 tisíc místních obyvatel. Do dnešního dne bylo zaznamenáno na 500 tisíc lidí, jejichž zdraví bylo díky havárii poškozeno. Třetího prosince bude ve Zlíně na Náměstí Míru s předstihem chodit “Svatý Mikuláš”, který bude se svými společníky čertem a andělem mezi 13. a 16. hodinou hodným lidem rozdávat bio-zeleninu a těm nedobrým bio-brambory. V infostánku Dětí Země, ARNIKY a sdružení Nesehnutí budou nadělovány letáčky nejen o problematice pesticidů. Podobný infostánek bude umístěn v předvečer Dne bez pesticidů i v Praze během koncertu skupiny Omil v klubu Vagon na Národní třídě od 19.00. K současné situaci v České republice se vyjádřil Jan Habart, pořadatel českého Dne bez pesticidů: „Za posledních deset let se množství používaných pesticidů snížilo a to jednak díky špatné ekonomické situaci v českém zemědělství, pesticidy jsou totiž drahé, ale také díky rozvoji takzvaného Bio-zemědělství, ve kterém se plodiny pěstují bez pesticidů.” Bio výrobky lze poznat podle zelené značky BIO, na kterou dohlíží Ministerstvo Zemědělství. Pesticidy určené k ochraně rostlin zůstávají v půdě a na povrchu rostlin, jedovaté látky se pak často dostávají i potravin a do těl zvířat (dodnes lze například v tělech českých ryb narazit na vysoké koncentrace DDT, přestože se již několik let nepoužívá). Tato tzv. rezidua pesticidů způsobují vážné zdravotní problémy, například rakovinu, poruchy plodu či špatný tělesný i duševní vývoj dětí. Používáním Bio-produktů se tomuto nebezpečí lze vyhnout. V těchto dnech Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR připravuje zákon o integrované prevenci znečištění, v němž je obsažen tzv. integrovaný registr znečišťování. Ten mimo jiné zavádí právo veřejnosti na informace o nebezpečných chemických látkách, které podniky používají k výrobě, vypouštějí do ovzduší, vod nebo jsou součástí odpadů. Je to výrazný krok k prevenci nešťastných událostí typu bhopálské katastrofy. Právě tato havárie vedla v USA k zavedení integrovaného registru, díky kterému klesla nehodovost v průmyslových podnicích téměř o polovinu.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu