en ru

Česko se může stát popelnicí Evropy

11.9.2014 - PRAHA | Tiskové zprávy
Už zítra budou o novém Plánu odpadového hospodářství ČR na Ministerstvu životního prostředí jednat úředníci a odborníci. Dokument zatím vyznívá tak, že by se Česko mělo stát spalovnou střední Evropy. Vyplývá to z vypořádání připomínek k novému Plánu, které Arnika od ministerstva získala. Místo progresivního předcházení vzniku odpadu a recyklace hodnotných surovin hodlá ministr Brabec cenné suroviny pálit a při jejich nedostatku dovážet odpad i z okolních států. To bylo dosud složité, ne-li přímo nemožné.

Výňatek z vypořádání připomínek k novému Plánu odpadového hospodářství: „Pokud budou k dispozici dostatečné kapacity pro energetické využívání SKO původem z ČR, pak by byl možný i jeho dovoz.“

„Předjímat dovoz odpadu do Česka v době, kdy nemáme vypracovaný, natož fungující program předcházení vzniku vlastního odpadu a obrovské rezervy máme v třídění a recyklaci, považuji za alarmující. Předjímat navíc výstavbu dalších spaloven, v nichž budeme likvidovat odpad z okolních států je krajně nezodpovědné. Spalovny totiž nejsou kouzelná zařízení, do kterých přivezeme odpad, který se promění v čistý vzduch, ale samy asi třetinu původní hmotnosti odpadu vyprodukují, ve kterém navíc zkoncentrují nebezpečné dioxiny, těžké kovy a další látky,“ komentuje ministerský materiál předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Arnika přitom poukazuje na moderní systémy nakládání s odpady, kdy i v naší zemi existuje řada pozitivních příkladů. Jedním z nich je například přístup Mikulova, který je popsán v článku http://arnika.org/priklady-dobre-praxe-stko-mikulov Příklad dobrého plánu velkého města pak lze najít ve slovinské Lublani, kde plánují do roku 2025 snížit produkci směsného komunálního odpadu na obyvatele a rok ze 150 na 60 kilogramů. Docílit toho chtějí lepší prevencí a zvýšením recyklace z dnešních 55 % na 78 %.

Plán odpadového hospodářství ještě musí projít hodnocením vlivu na životní prostředí, kde se Arnika pokusí dovozu odpadu zabránit, a musí jej schválit vláda.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu