ČEZ trvá na zkreslující informaci o dioxinech a dál mlží

8.3.2018 - PRAHA | Články
Ilustrační foto: Tvář bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka zbrázděná stopami po chlorakné - příznaku otravy dioxiny.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License
Aby dostal spalovnu do lepšího světla, co se týče emisí dioxinů, tedy látek, které mimo jiné vznikají jako nezamýšlený vedlejší produkt při spalování odpadů, použil ČEZ v příloze dokumentace EIA graf s nadhodnocenými emisemi těchto látek v České republice.

Hlavními původci dioxinů podle ČEZu rozhodně nejsou spalovny odpadů anebo jiné technologické provozy, nýbrž přírodní procesy, například lesní požáry. To by ovšem musely každý rok shořet veškeré naše lesy.

Arnika na problematické údaje používané Skupinou ČEZ upozornila na tiskové konferenci 27. února a vyzvala ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, aby podobným dezinformacím učinil přítrž. Když jsme totiž celkové emise dioxinů zveřejněné Skupinou ČEZ přepočetli na jednoho obyvatele, vyšla z toho naše země opravdu špatně, jako jedna z nejvíce zamořovaných dioxiny na světě.

Jednou ze zásad ČEZu zjevně je, neuznat chybu. Radši trvá na svém. "Poslední komplexní inventarizace dioxinů v České republice na celonárodní úrovni vznikla v roce 2003. Podle této studie byly v roce 2000 atmosférické emise na úrovni 740 g/rok. V následujících letech došlo ke snížení emisí v souvislosti s přehodnocením emisního faktoru pro vypouštění dioxinů do ovzduší pro domácí topeniště, ale již nevznikla žádná další komplexní inventura dioxinů pro ČR," řekla mluvčí Skupiny ČEZ Alice Horáková redakci MF Dnes. To není pravda. Ministerstvo životního prostředí musí každoročně dělat inventuru dioxinů (PCDD/F) emitovaných do ovzduší. Na základě dotazu Arniky ohledně celkových emisí dioxinů do ovzduší to potvrdil Mgr. Pavel Gadas z odboru ochrany ovzduší MŽP: „Z hlášení podle Úmluvy o dálkovém přeshraničním přenosu škodlivin vyplývá, že hodnota národních emisí PCDD/F za rok 2016 je 29,26 g TEQ.“ To je 25-krát méně, než tvrdí ČEZ.

Proč tedy ČEZ straší české obyvatele vysokými emisemi dioxinů? Asi proto, aby spalovna v Mělníce vypadala lépe. Ta přitom asi nebude mít ani tak problém s emisemi dioxinů do ovzduší, zato jich bude hodně v popílku z čištění spalin. O tom, kolik jich v popílku skončí, však dokumentace EIA mlčí. Už dnes spalovny v České republice produkují v popílcích a popelu tolik dioxinů jako jich všechny zdroje vypustí do ovzduší. Z hlediska životního prostředí je tedy velice důležité to, co se bude dít s popílkem a jak bude provozovatel spalovny bránit jeho únikům do okolí.

Zajímavé také je, jak zástupci Skupiny ČEZ neví, kolik dioxinů vlastně bude spalovna emitovat do ovzduší. V dokumentaci EIA je 0,04 g TEQ/rok, ale v poslední době začali používat údaj 0,07 g TEQ/rok. To je v případě dioxinů sakra rozdíl. Jen pro srovnání: Doporučený limit pro roční příjem dioxinů pro jednoho člověka je 0,000000051 g TEQ/rok. ČEZ by si měl v těch dioxinech udělat pořádek.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí