Chemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení

Ropný a petrochemický průmysl propagují takzvanou „chemickou recyklaci“ (technologie jako je například termická depolymerizace nebo pyrolýza) jako řešení problému znečištění plasty. 

Pravidelnými příspěvky nám pomáháte věnovat se tématu spaloven a jednotlivým kauzám dlouhodobě a systematicky.
Děkujeme za Vaši podporu!

Zástupci průmyslu tvrdí, že tyto technologie překonají dnešní potíže při recyklaci plastů a umožní v této oblasti plně oběhové hospodářství. Pro svá tvrzení však nenabízejí mnoho důkazů. Termín „chemická recyklace“ vyvolává dojem, že technologie výroby paliv z plastů jsou ekologické, pravda je však jinde. Studie Světové aliance pro alternativy ke spalovnám (GAIA) s názvem „Chemická recyklace: Stav, udržitelnost a vlivy na životní prostředí“ jasně ukazuje, že takzvaná chemická recyklace má mnoho technických, ekonomických a environmentálních problémů a ke skutečné „recyklaci“ má hodně daleko. Jinými slovy, v současnou chvíli není reálně využitelným řešením problému s plasty a v nejlepším případě pouze odvádí pozornost od problému.
 
Tento text je českým překladem výše zmiňované studie. Přečíst si můžete rovněž její shrnutí s názvem „Chemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení“, které přináší ta hlavní zjištění a argumenty na několika málo stránkách. Originální text shrnutí i samotné studie v anglickém jazyce najdete zde