Chemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení

Ropný a petrochemický průmysl propagují takzvanou „chemickou recyklaci“ (technologie jako je například termická depolymerizace nebo pyrolýza) jako řešení problému znečištění plasty. 

Zástupci průmyslu tvrdí, že tyto technologie překonají dnešní potíže při recyklaci plastů a umožní v této oblasti plně oběhové hospodářství. Pro svá tvrzení však nenabízejí mnoho důkazů. Termín „chemická recyklace“ vyvolává dojem, že technologie výroby paliv z plastů jsou ekologické, pravda je však jinde. Studie Světové aliance pro alternativy ke spalovnám (GAIA) s názvem „Chemická recyklace: Stav, udržitelnost a vlivy na životní prostředí“ jasně ukazuje, že takzvaná chemická recyklace má mnoho technických, ekonomických a environmentálních problémů a ke skutečné „recyklaci“ má hodně daleko. Jinými slovy, v současnou chvíli není reálně využitelným řešením problému s plasty a v nejlepším případě pouze odvádí pozornost od problému.

Tento text je českým překladem výše zmiňované studie. Přečíst si můžete rovněž její shrnutí s názvem „Chemická recyklace: Odvedení pozornosti, ne řešení“, které přináší ta hlavní zjištění a argumenty na několika málo stránkách. Originální text shrnutí i samotné studie v anglickém jazyce najdete zde.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu