Seznam zvláště chráněných druhů dřevin

Následující seznam vychází z prováděcí vyhlášky 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírodya krajiny. Rozdělení do kategorií podle stupně ochrany vychází ze zákona. Rozdělení na stromy, keře a nízké keře (do jednoho metru výšky) zákon nerozlišuje, my jej však uvádíme pro větší přehlednost.

Kriticky ohrožené dřeviny

Stromy
 • jeřáb krkonošský - Sorbus sudetica
 • muk (jeřáb) český - Sorbus bohemica
Keře
 • mandloň nízká - Amygdalus nana
 • vrba černající - Salix myrsinifolia
 • vrba dvoubarvá - Salix bicolor
 • vrba laponská - Salix lapponum
 • židovník německý - Myricaria germanica
Keře nízké
 • čilimník bílý - Chamaecytisus albus
 • lýkovec vonný - Daphne cneorum
 • vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides
 • vrba bylinná - Salix herbaceazera

Silně ohrožené dřeviny

Stromy
 • tis červený - Taxus baccata
Keře
 • bříza zakrslá - Betula nana
 • vrba velkolistá - Salix appendiculata
Keře nízké
 • jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina
 • medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi
 • ostružiník moruška - Rubus chamaemorus
 • šicha černá - Empetrum nigrumzera

Ohrožené dřeviny

Stromy
 • dub pýřitý (šípák) - Quercus pubescens
Keře
 • dřín obecný - Cornus mas (i nízký strom)
 • rojovník bahenní - Ledum palustre
Keře nízké
 • klikva bahenní - Oxycoccus palustris
 • kručinečka křídlatá - Genistella sagittalis
 • kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia
 • šicha obojaká - Empetrum hermaphroditum (Empetrum nigrum)
 • vrba plazivá - Salix repens
 • vřesovec pleťový - Erica herbacea (vřesovec červený)
 • zimostrázek nízký - Polygaloides chamaebuxus

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!