Chraňme biotopy

Cenná území je třeba chránit před zbytečnými zásahy

Na vodní prostředí je vázáno mnoho druhů rostlin a živočichů, ve vodě a jejím okolí se vyskytují četná přírodní stanoviště těchto druhů. Jakýkoliv zásah do podoby vodního toku i kvality vody ovlivní život těchto rostlin a živočichů.

Příroda nezná hranice, proto je nutné chránit cenná území nejen na lokální, ale také regionální a nadregionální úrovni. Takovou ochranu poskytuje například soustava Natura 2000, do níž by měla být zařazena všechna cenná území. V České republice na zařazení pod soustavu Natura 2000 čekají ještě mnohá území, například Labské údolí.