Čistější ovzduší pro Ostravsko

Moravskoslezský kraj a zejména oblast Ostravska a Karvinska je v současnosti oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Na území kraje bývají výrazně překračovány imisní limity polétavého prachu (PM10, PM2,5), benzo(a)pyrenu, benzenu, arsenu a dalších látek.

Příčinou této situaceje velká koncentrace zdojů znečištění - množství průmyslových podniků, lokální topeniště a doprava. Limity zde bývají mnoho-násobně překračovány. Příkladem mohou být hodnoty z roku 2012 z části Radvanice: limity polétavého prachu (PM10) zde  byly překračovány v průměru každý třetí den v roce, limit pro benzo(a)pyren byl v tomto roce překročen desetinásobně. Již delší dobu lékaři poukazují na enormně vzrůstající počet onemocnění dýchacích cest u dětí, a to jak přechodného (záněty průdušek) tak i chronického charakteru (astma, alergie).

podíl znečištěníMnoho lidí zajímá, jaký podíl mají na znečištění ovzduší jednotlivé zdroje. Co se týče Ostravy, uvádíme zde grafický přehled z materiálu Rámec konkurenceschopnosti města Ostravy , kde grafy jasně ukazují, že na území města Ostravy v množství polétavého prachu jasně dominují velké zdroje znečištění.

Každý rok Arnika sestavuje přehledné žebříčky největších znečišťovatelů, které vycházejí z dat Integrovaného registru znečištění (IRZ) a přehledně v nich uvidíte, co konkrétní podnik vypuští.

Velké průmyslové zdroje nejsou však na celém území Moravskoslezského kraje. A právě v těchto oblastech se mohou na znečištění ovzduší významnou měrou podílet zejména lokální topeniště. Na stránkách kampaně Topíme ohleduplně najdete informace, jakými způsoby lze znečištění z topenišť snížit.

Také my se snažíme neuspokojivý stav ovzduší v Moravskoslezském kraji zlepšit, neboť každý občan má právo na příznivé životní prostředí. Zaměřujeme se jak na činnost odpovědných úřadů, tak na osvětu občanů.

Přečtěte si, jak reagoval ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na petici, kterou podpořilo přes 23 tisíc občanů. odpoved ministra Chalupy na petici.pdf 

 

BaP 2012 - aglomerace OVA-FM-KA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zdroj: ČHMÚ