Čistší vzduch v Evropě? Pomoc může přinést mezinárodní konference v Ostravě

14.11.2018 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
FOTO: Pixabay.com
Ochránci životního prostředí se příští týden společně s odborníky, zástupci průmyslu a odpovědnými úředníky budou snažit o zlepšení evropského ovzduší. Na třídenní konferenci bude zastoupeno vícero zemí, jejich občané jsou vystaveni zdraví ohrožující úrovni znečištění (1). Cílem je nabídnout řešení situace na národní i celoevropské úrovni. Jedinečné setkání pořádají neziskové organizace Arnika a Ecoaction (2) v prostorách Ostravské univerzity od 19. do 22. listopadu.

Tisková konference proběhne v pondělí 19. listopadu od 12:30 (3)

Konference “Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy” se zúčastní více než dvacítka vědců a expertů z oblasti životního prostředí z osmi zemí spolu se zástupci těžkého průmyslu, místních samospráv i vládních úředníků.

Svá zjištění přednese například Český hydrometeorologický ústav, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) a Ministerstvo životního prostředí ČR, zaměřené především na systém kontroly a monitorování znečištění ovzduší, který se používá. Právní souvislosti dále představí Petra Andrášik ze sdružení Frank Bold a zdravotní hledisko problému pak Radim Šrám z Akademie věd ČR (4).

Znečištění nezná hranic
Takto rozsáhlé setkání nejrůznějších organizací zabývajících se kvalitou vzduchu se koná vůbec poprvé. Sdílet zkušenosti přijedou znalci z Itálie, Polska, Kazachstánu i Arménie. Silně dotčeným státem je pak Ukrajina, ze které na konferenci dorazí hned několik ekologů. Tamní znečištění ovzduší každoročně usmrtí desetitisíce obyvatel (5). Situace je obzvláště kritická v průmyslových městech Mariupolu, Záporoží, Charkově, Dnipru a Krivém Rohu.

Podle Tamary Charčilavy, právničky z kyjevské nevládní organizace Ecoaction, je znečištění jednou z největších existenčních výzev dneška. "Pomineme-li obrovské ekonomické dopady, jen znečištění ovzduší každoročně zabije asi 4,5 milionu lidí," uvádí s tím, že úmrtí způsobená znečištěním životního prostředí trojnásobně přesahují ty spojená AIDS, malárií a tuberkulózou. "Cílem konference je, aby se státy navzájem inspirovaly a poskytly lidem bezpečné podmínky pro život," uzavírá Charčilava.

Dříve katastrofa, dnes vzor
Pořadatelské město je navíc příkladem úspěšné občanské kampaně za čistší vzduch. Coby srdce československého hutnictví, bývala Ostrava jedním z nejznečištěných měst v republice. Díky téměř tři desetiletí trvajícímu tlaku se však situaci podařilo výrazně zlepšit.

"Doufáme, že příběh Ostravy bude pro účastníky inspirativní a navede je ke stanovení konkrétních kroků a vyřešení situace v Evropě," uzavírá Martin Skalský, předseda Centra pro podporu občanů českého spolku Arnika. Výstupem jednání by měla být společná deklarace všech účastníků konference.

Kontakty pro média:
Martin Holzknecht (Arnika), tiskový mluvčí: martin.holzknecht@arnika.org, (+420) 602 850 912
Valentyn Pugachov (Ecoaction), tiskový mluvčí: valentyn.pugachov@gmail.com
Kateřina Krejčová (Arnika), koordinátorka akce: katerina.krejcova@arnika.org

Konference se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové a náměstkyně primátora města Ostravy Kateřiny Šebestové ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a díky finanční podpoře Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, Global Greengrants Fund, Moravskoslezského kraje a města Ostravy.

________________________________________

Poznámky pro editory:

(1) Během tří dnů konference proběhne v Ostravě dvacet přednášek na téma znečištění ovzduší. Kompletní program naleznete zde.

(2) Arnika je česká nevládní organizace založená v roce 2001, která spojuje lidi usilující o zdravější životní prostředí. Dnes patří k nejvýznamnějším ekologickým organizacím v České republice a svou činnost staví zejména na zapojení veřejnosti, profesionálních argumentech a komunikaci s médii. V letošním roce Arnika usiluje o zlepšení kvality vzduchu na Ukrajině skrze analýzu kontaminovaných lokalit. Přečtěte si více…

Ecoaction (Екодія) je ukrajinské sdružení se sídlem v Kyjevě. Jeho cílem je spojovat aktivní a zainteresované občany se zájmem o ochranu životního prostředí, zejména prostřednictvím podpory udržitelných zdrojů energie, monitorováním neekologických průmyslových podniků a podpory místních komunit při ochraně jejich občanských práv v oblasti životního prostředí a účasti v rozhodování. Přečtěte si více…

(3) Tiskové konference se zúčastní:

  • MUDr. Radim Šrám, DrSc. - vedoucí oddělení genetické ekotoxikologie Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR;
  • doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. - vedoucí Odboru ochrany životního prostředí v průmyslu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
  • Martin Skalský - odborník na účast veřejnosti, předseda Arniky a vedoucí Centra podpory občanů spolku Arnika (martin.skalsky@arnika.org)
  • RNDr. Jindřich Petrlík - vedoucí programu Arnika - Toxické látky a odpady (jindrich.petrlik@arnika.org)

(4) K problematice znečištění ovzduší se vyjádří aktivisté z různých zemí, odborníci v oblasti životního prostředí, úřady a zástupci průmyslu. Kdo konkrétně bude na konferenci hovořit, naleznete v seznamu účastníků zde.

(5) Podle údajů Světové zdravotnické organizace se Ukrajina řadí na první místo v počtu úmrtí způsobených znečištěním ovzduší na počet obyvatel s počtem 54 507 případů. China tops the WHO list for deadly outdoor air pollution (Theguardian.com) V letošním roce provedly nevládní organizace Arnika a Ecoaction společně s pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou analýzu vzorků z výše uvedených průmyslových měst Ukrajiny. Výsledky budou zveřejněny do konce roku. Více čtěte na: Čeští odborníci sbírají nová data o znečištění ovzduší na Ukrajině (Arnika.org)

loga konference ostrava

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu