Cenná území je třeba chránit před zbytečnými zásahy

Na vodní prostředí je vázáno mnoho druhů rostlin a živočichů, ve vodě a jejím okolí se vyskytují četná přírodní stanoviště těchto druhů. Jakýkoliv zásah do podoby vodního toku i kvality vody ovlivní život těchto rostlin a živočichů.

Příroda nezná hranice, proto je nutné chránit cenná území nejen na lokální, ale také regionální a nadregionální úrovni. Takovou ochranu poskytuje například soustava Natura 2000, do níž by měla být zařazena všechna cenná území. V České republice na zařazení pod soustavu Natura 2000 čekají ještě mnohá území, například Labské údolí.

Proč zachovat, obnovit a chránit přírodní podobu vodních toků:
  • Řeky svázané do betonových koryt nedokáží vyrovnat zvýšené stavy vody, což vede k rychlému odtoku vody z krajiny, a tedy povodním i odvodňování rozsáhlých ploch.
  • Přirozeně meandrující vodní tok, jemuž je ponechán prostor pro rozlití při větším množství vody, a na něj navázané mokřady, dokáží pojmout mnohanásobě větší objemy vody, než pevná koryta.
  • Řeka či potok s přirozenými břehy a rozdílnou hloubkou a rychlostí průtoku je útočištěm pro mnoho různých druhů rostlin i živočichů, což vede k zachování biodiverzity.
  • Rozmanitá příroda v okolí přirozených vodních toků je i na pohled zajímavější, než zmeliorované vodní strouhy.
  • Nekontrolované zásahy ve vodních korytech, zejména stavební práce, znamenají nebezpečí poškození celého vodního toku.
  • Přírodní podoba řek bez zbytečných překážek zajistí jejich prostupnost pro různé druhy rostlin i živočichů, což také podpoří biologickou rozmanitost.

 

Nejlepší příklady revitalizace vodních toků v České republice a v Německu

Arnika při propagaci přírodní a přírodě blízké podoby vodních toků spolupracuje nejen s tuzemskými odborníky, ale díky partnerství s německými nevládními organizacemi BUND či Gruene Liga také s tamními speciality na ochranu přírody a vody zvláště. Díky tomu zde již brzy najdete informační bulletiny týkající se revitalizovaných toků v Čechách i v Německu, fotogalerie a další zajímavé informace.

na_balvanuLetošní Mezinárodní den koupání v řekách oslaví společně s Arnikou desítky lidí na různých místech v Čechách i na Moravě. Naši spolupracovníci, kteří pořádají jednotlivé akce, jsou tvůrčí lidé. Proto se na každém místě odehraje něco jiného. Všude ale v neděli 10. července v 15 hodin odpoledne budou lidé v těsném kontaktu s řekou.   

 

  

Praha - Bráník

Na travnatém břehu Vltavy se dá také prožít příjemné odpoledne. Chystáme pro vás kvízy, hry a hudbu s vodou a o vodě, a kromě grilované zeleniny i ochutnávku prioritní kampaně Arniky Člověk a voda. Podrobnosti najdete v akcích.

thumb_BigJumpDCLogoDěčín

Zdejší pobočka Arniky a její spolupracovníci připravují pestré odpoledne s podtitulkem Love Labe. Nabitý program slibuje hodně hudby, hodně malování, módu, čaje i promítání. Písek na opravdovou pláž dodalo loni samo Labe, o pohodu se postarají účastníci. Plakát ke stažení pdf

Brno

Koupací den u řeky Svratky pořádá Rezekvítek Brno, ekologický institut Veronica a Koalice pro řeky. Program začne vycházkou. Na cestě proti proudu řeky budou účastníci moci diskutovat s odborníky obrněnských řekách a čistotě jejich vod, a také o povodních a jejich významu pro krajinu a život člověka.Na koupališti Riviéra čeká na všechny společné koupání, jamování a piknik. Vtipné nebo retro koupací oděvy vítány!

Lysá nad Labem

Ve veslařském klubu Litol začíná program již ve 13:30. Příchozí uvidí ukázky záchranných technik a závody posádek dračích lodí. Již tradiční soutěž o nejoriginálnější koupací oblek doplní letošní novinky - soutěže o nejhezčí klobouk a nejzajímavější sluneční brýle. Koupací den v Lysé nad Labem pořádá již podesáté občanské sdružení Lysin ve spolupráci s veslařským klubem, dobrovolnými hasiči a Městským úřadem. Více se dozvíte z pořadatelského plakátu.

Mělník

Koupací den zde pořádají na soutoku Labe a Vltavy, odkud se plavci vydají po proudu až k místnímu veslařskému klubu. Kdo nebude chtít plavat, může se plavit, a to na čemkoliv! Jubilejní desátou plavbu společně pořádá Český červený kříž a Klub veslařů mělnických.

Třeboň

trebon_2011Protože u Lužnice je to v létě samý komár, připravili pořadatelé z Českého nadačního fondu pro vydru cyklistický výlet. Díky tomu se účastníci vykoupou v Lužnici ne jednou, ale třikrát, pokaždé na jiném místě.  

  

Přímělkov

Primelkov 2011Koupací den na řece Jihlavě připravuje Středisko ekologické výchovy Chaloupky. Také zde jsou na programu vodní hrátky pro malé i velké, piknik a samozřejmě koupání. Odpoledne bude lehce vzdělávací - odchyt vodního hmyzu a povídání o vodní flóře a fauně.

 Křešice u Litoměřic

Program u vody bude připraven hlavně pro děti. Koupací den pořádá občanské sdružení s krásným názvem Křen se zatřese.

Zlenice u Senohrab

Koupání v Sázavě u občerstvení Baštírna chystá i koordinátorka Koupacího dne 2011 Katka Sůvová.

Máte raději koupání v přírodě, než v přechlorovaném bazénu? Plavete raději v čisté vodě?  Podpořte naši petici Člověk a voda.
 
Rtuť

je toxický těžký kov. Nejnebezpečnější pro lidský organismus jsou organické sloučeniny rtuti, především dimethylrtuť. Těla rostlin a zvířat ji nedokážou rozložit ani vyloučit. Rtuť se v jejich tkáních hromadí. S potravou, například kontaminovanými rybami, se dostává i do lidského těla. 

Rtuť negativně působí především na nervovou soustavu člověka a živočichů. Dokáže prostupovat mozkovou tkání a placentou. Nejnebezpečnější je pro těhotné ženy a pro vyvíjející se těla malých dětí.

Do vody přichází z průmyslových provozů. U nás je to například Spolana Neratovice nebo Spolchemie v Ústí nad Labem. Rtuť je v nich využívána při výrobě chloru.

Dalším významným zdrojem rtuti v odpadních vodách jsou zubní ordinace. V jedné ordinaci vznikne za rok až 1 kg rtuťového odpadu. Sice jsou již povinně vybaveny odlučovači rtuti, jejich účinnost je ale jen 80 – 85%. Odhaduje se, že jenom v Brně se tak do vody dostává přes 30 kg rtuti ročně.

Pesticidy

se používají na ošetření rostlin proti hmyzu, plísním nebo bakteriím. Mohou způsobovat rakovinu, poškodit hormonální a nervový systém. Zbytky některých pesticidů často přetrvávají dlouhodobě v půdě, začleňují se do potravních řetězců a hromadí se v mnohých organismech. Do vodního prostředí se nejčastěji dostávají splachy z polí. Nebezpečí pro vody znamenají i místa, která se již  jako zemědělské sklady nevyužívají.

Zpomalovače hoření

jsou látky, které brání šíření ohně. Bývají obsaženy v elektronických a elektrických přístrojích, izolacích, nábytku, textilu, kobercích a matracích. Jejich používání je v Evropské unii již zakázáno. Ve vodním prostředí jsou však přítomny stále.
Pro naše zdraví jsou rizikové především tzv. bromované zpomalovače hoření. Tyto látky mohou narušovat funkci hormonů, vývoj mozku, ovlivnit vznik rakoviny, narušit správnou funkci štítné žlázy.

Perfluoroktansulfonan (PFOS)

může negativně působit na játra, ve vyšších koncentracích na tvorbu hormonů a způsobit vývojové poruchy.PFOS a příbuzné chemické látky se v zemích EU využívaly v náplních do pěnových hasicích přístrojů, jako přísady do koberců, v čisticích prostředcích pro domácnosti i průmysl, v papírenství a obalech, v pesticidech, na nepřilnavé povrchy kuchyňských pánví, v čalounění, textilu a v kožedělném průmyslu. V České republice se sice PFOS nevyrábí, ale dostávají se k nám výrobky s obsahem těchto látek a je pravděpodobné, že čeští výrobci jej pro svoji výrobu dovážejí. Mezi toky nejvíce zatížené touto látkou patří řeky Bílina a Labe.

Hexachlorbenzen (HCB)

při dlouhodobém působení je HCB nebezpečný jak pro lidi, tak pro zvířata. Poškozuje především játra a ledviny, působí negativně na činnost štítné žlázy. Tato látka se dobře ukládá v tukových tkáních. Vzniká jako vedlejší produkt například při výrobě PVC, spalování odpadů, hutnictví nebo v chemickém průmyslu. Mezi nejvíce znečištěné řeky touto látkou patří v ČR Bílina a také Labe. Zdrojem tohoto znečištění je chemický závod Spolchemie v Ústí nad Labem.

 

Studie:

pdf "Integrovaný registr znečišťování a ochrana vod"

pdf "Znečištění vodních toků perzistentními organickými polutanty ve vybraných zájmových oblastech"

pdf "Výskyt polychlorovaných bifenylů, dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků v říčních sedimentech Labe, Bíliny a Klíšského potoka v okolí Ústí nad Labem"

pdf „Výskyt perfluorovaných a bromovaných sloučenin ve vzorcích ryb a sedimentů z vybraných lokalit České republiky“ 1.57 Mb .

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

1loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
toxické látky
udrzitelna spotreba
verejnost
odpady
vzduch2
praha2
voda2
biodiv2
stromy