Co chystají Češi světu k Mezinárodnímu dni biodiverzity: Vodní díla na Labi

1.1.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
K Mezinárodnímu dni biodiverzity (29. prosinci) se již přes 4.000 německých občanů vyjádřilo pro zachování přírodních hodnot labského údolí a proti výstavbě vodních děl na Labi v dopisech adresovaných ministrům Kužvartovi a Schlingovi. Stejný názor vyjádřilo svým podpisem pod peticí k tomuto dni také téměř 11.000 českých občanů.

V odpovědi na dotaz poslanců se v předvánočním týdnu k plánovaným vodním dílům Prostřední Žleb a Malé Březno vyjádřil rovněž saský ministr životního prostředí Steffen Flath (CDU). Jejich výstavbu již dříve kritizoval také ministr životního prostředí Spolkové republiky Německo Jürgen Trittin. Ministr připomněl, že ve svém stanovisku saské ministerstvo dosavadní dokumentaci vlivů na životní prostředí hodnotilo jako nedostatečnou pro rozhodnutí a citoval názor Evropské komise, že při čerpání fondů na podobné stavby bude vyžadováno i po kandidátských zemích splnění všech požadavků EU v oblasti ochrany životního prostředí. V lednu příštího roku je očekáváno vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k výstavbě vodních děl. Odborný tým, hodnotící dokumentaci vlivů staveb na životní prostředí, stavby hodnotí jako nepřijatelné z hlediska ochrany přírody. Ani případné negativní stanovisko ministerstva však není konečné – poslední slovo může mít česká vláda. Ta svůj postoj dala najevo usnesením z 10. 12. 2001, kterým ukládá ministru dopravy a spojů urychlit přípravu těchto staveb a 16. ledna 2002 bude o připravovaných vodních dílech opakovaně jednat na svém výjezdním zasedání v Ústí nad Labem. Již dnes však vodní díla vyvolávají řadu obav a pochybností na německé straně. V rámci procesu EIA sedm saských a spolkových úřadů odmítlo dokumentaci vlivů na životní prostředí předloženou investorem, či požadovalo její zásadní doplnění.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu