Co dělat se rtutí z rozbitého teploměru?

Kuličky rtuti můžete sami snadno sesbírat z rovného a neporézního povrchu. Pokud by se však rozlitá rtuť obtížně odstraňovala (např. po proniknutí do koberce) nebo když by množství rozlité rtuti bylo větší (teploměr obsahuje asi 1 g rtuti, tonometr pak 60–150 g rtuti) než by odpovídalo jednomu rozbitému teploměru, zajistěte kontaminovaný prostor a kontaktujte příslušnou hygienickou stanici. 

POSTUP ÚKLIDU RTUTI

Hladké povrchy:

 • Evakuujte kontaminovanou místnost
 • Sundejte prstýnky a náramky, aby nedošlo při kontaktu se rtutí k amalgamaci.
 • Nasaďte ochranné pomůcky (rukavice, roušku, brýle, v ideálním případě overal).
 • Skleněné střepy posbírejte pomocí papírových utěrek.
 • Opatrně shrňte pomocí plastové karty viditelné kapičky rtuti na jedno místo. Po hladkém povrchu se kapky rtuti pohybují na velkou vzdálenost.
 • Pomocí injekční stříkačky přeneste rtuť do uzavíratelného plastového boxu. Označte jej štítkem s nápisem „rtuť“.
 • K nalezení dalších kapiček použijte kapesní svítilnu. Ve ztemnělé místnosti sviťte rovnoběžně s podlahou. Kapičky rtuti se při dopadu proudu světla lesknou na velkou vzdálenost.
 • Malé kapičky, které nelze shrnout pomocí karty, zachyťte na proužek lepicí pásky. Lepicí pásku se zachycenými kapičkami vložte do plastového sáčku se zipovým uzávěrem. Označte jej nápisem „rtuť“.
 • Posypte místo nehody práškovou sírou nebo zinkem. Prášek při kontaktu se rtutí tvoří černě zbarvené soli, které již nejsou tak toxické a nevypařují se. Prášek z podlahy smeťte a i se vzniklými černými tečkami umístěte do plastového sáčku se zipovým uzávěrem.
 • Veškerý materiál kontaminovaný rtutí (box se rtutí, použité plastové sáčky, rukavice, roušku, overal) vložte do pytle na odpadky a označte jej jako nebezpečný odpad obsahující rtuť.
 • Pytel odevzdejte osobě zodpovědné za nebezpečný odpad.
 • Místo nehody větrejte minimálně 24 hodin.

Nerovné povrchy – koberce:

Postup je velmi obdobný, navíc je však třeba zasažený kus koberce vyříznout nebo vyměnit celý koberec. Kontaminovaný koberec je pak třeba vložit do plastového pytle a označit jako nebezpečný odpad s obsahem rtuti. V žádném případě uniklou rtuť nevysávejte! V případě kontaminace vysavače se z něj obratem stává mobilní jednotka generující toxické páry rtuti při každém dalším spuštění. Rtuť nikdy nezametejte! Smetákem se rtuť rozdrobí na mikrokapičky, které se velmi rychle vypaří do interiéru a kontaminují jej.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Toto je seznam věcí, které budete potřebovat pro úklid rtuti z rozbitého teploměru. Je to seznam věcí, které mívají v nemocnici pro případ úniku rtuti. Ne vše asi budete mít doma, ale pokuste maximálně dodržet navržený postup, abyste v budoucnu nemuseli dále řešit možné výpary rtuti ze znečištěného domácího vybavení.

 • Sáčky se zipovým uzávěrem 2 ks
 • Pytle na odpadky z pevného plastu 1–2 ks
 • Plastová krabička s těsnícím uzávěrem (filmovka)
 • Gumové rukavice, rouška, brýle
 • Papírové utěrky
 • Plastová karta (typu kreditní)
 • Stříkačka (bez jehly)
 • Rouška
 • Lepicí páska
 • Kapesní zdroj světla
 • (Práškový zinek nebo síra)